ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
745.00 кв.м
Населено място
с. Ореховица
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 08.08.2022 до 08.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.09.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

300/754 ид. ч. (триста от седемстотин петдесет и четири идеални части) от УПИ №VI-781 (четири римско – седемстотин осемдесет и едно арабско), в кв.142 (сто четиридесет и две) по плана на селото, находящ се в с.Ореховица, ул.”Иван Вазов” № 117, целият с площ от 745 кв.м. (седемстотин четиридесет и пет квадратни метра), ведно с построената в имота масивна сграда - търговски обект, със застроена площ от 73,98 кв.м. (седемдесет и три цяло деветдесет и осем стотни квадратни метра), която сграда включва: кафе – аперитив, смесен магазин, два склада и тоалетна, при съседи на УПИ: улица, УПИ № XVII-781 на Илия Д.Горанов и Димитър Г.Иванов, УПИ № III-781 на Илия Д. Горанов и УПИ № XV-780 на Петко Томов Мечкарски

Цветозар Найденов Найденов
РЕГ. № ЧСИ
756
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул."Сан Стефано"№4, ет.3, офис 1
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 800091
Мобилен телефон
0878960471
Публикувано на 15 юли 2022 г. в 09:24 часа
Търговски имот
2 004.00 кв.м
64 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Гулянци
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 26.08.2022 до 26.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.09.2022 11:00
Публикувано на 21 юли 2022 г. в 16:28 часа
Търговски имот
58.00 кв.м
12 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белене
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 11:20