ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
-1
ПЛОЩ
3.15 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
гр. София, район „Триадица“, бул. „Черни връх“ № 190-Г, ет. - 1, обект 33
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 16.07.2022 до 16.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.08.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1007.1624.1.48 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, нула, нула, седем, точка, едно, шест, две, четири, точка, едно, точка, четири, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на имота: гр. София, район „Триадица“, бул. „Черни връх“ № 190-Г, ет. - 1, обект 33 (тридесет и три); самостоятелният обект се намира на етаж – 1 (минус първи) в сграда с идентификатор 68134.1007.1624.1, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1624; предназначение на обекта: за склад, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 3,15 (три цяло и петнадесет стотни) кв. метра; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.1007.1624.1.42, под обекта – няма, над обекта – 68134.1007.1624.1.1

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0884719783