ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
2
ПЛОЩ
167.00 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Кремиковци
Адрес
кв. Ботунец, ул. Извор № 26
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 18.07.2022 до 18.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 68134.8360.472 (шест, осем, едно, три, четири, точка, осем, три, шест, нула, точка, четири, седем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления имот: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Извор“ № 26; площ: 723 (седемстотин двадесет и три) кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 472 (четиристотин седемдесет и две), квартал 9 (девет), парцел V-147 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и седем), при съседи поземлени имоти с идентификатори: 68134.8360.91, 68134.8360.474, 68134.8360.473, 68134.8360.471, а по нотариален акт представлява Урегулиран поземлен имот V-147 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и седем) от квартал 9 (девет) по плана на град София, район „Кремиковци“, местност „Ботунец“, с административен адрес: град София, кв. „Ботунец“, ул. „Извор“ № 26, целият с площ по графични данни от 745 (седемстотин четиридесет и пет) кв. м, а по документи за собственост – 745 (седемстотин четиридесет и пет) кв. м, при граници по скица: улица, УПИ І-148 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и осем), ІV-146 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и шест), заедно с Втори етаж с идентификатор 68134.8360.472.1.2, от построената в имота двуетажна жилищна сграда, с обща застроена площ от 167 (сто шестдесет и седем) кв. м и разгърната застроена площ от 317 (триста и седемнадесет) кв. м, като вторият етаж се състои от входно антре, дневна, трапезария с кухненски бокс, тераса, тоалетна, стая с югоизточно изложение с дрешник и тераса, две стаи със западно изложение с тераса, баня и тоалетна; и паянтово жилище с идентификатор 68134.8360.472.2, която сграда е с идентификатор 68134.8360.472.1 (шест, осем, едно, три, четири, точка, осем, три, шест, нула, точка, четири, седем, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Извор“ № 26; със застроена площ: 162 (сто шестдесет и два) кв. м; брой етажи: 2 (два); предназначение: жилищна сграда – еднофамилна

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0884719783
Публикувано на 2 август 2022 г. в 17:26 часа
Етаж от къща
81.75 кв.м
182 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
квартал „Горна баня”, улица „Гладиола” № 19
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 12.08.2022 до 12.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.09.2022 11:00