ПЛОЩ
1 000.00 кв.м
Населено място
гр. Несебър
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.507.110, съгласно скица  № 15-382062/10.04.2021г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед  № РД -18-46/18.08.2006г. на ИД на АК, заповед за именение КД-14-02/1080/18.08.2009г. на Началника на СГКК-Бургас, с площ  от 1000 кв.м., с адрес: КК Слънчев бряг – запад, общ. Несебър, вид територия-урбанизирана, НТП за друг курортно-рекреационен обект. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 347, квартал 3801, парцел XVII. При съседи: № 51500.507.109, № 51500.507.68, № 51500.507.111 и № 51500.507.113. Поземленият имот е застроен и сградата не е обект на публична продан.

Д-р Росица Стоянова Стоянова
РЕГ. № ЧСИ
706
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Несебър 8230, ул.”Иван Вазов” №14
Окръжен съд
Бургас
Телефон
0554 43143
Мобилен телефон
0888494136
Публикувано на 5 август 2022 г. в 13:22 часа
Парцел
7 000.00 кв.м
312 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 11:00
Публикувано на 22 август 2022 г. в 10:28 часа
Парцел
1 000.00 кв.м
216.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драганци
Адрес
с. ДРАГАНЦИ, общ. КАРНОБАТ,  обл. БУРГАС,  УПИ XIV-125, кв. 31
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 04.09.2022 до 04.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2022 14:30
Публикувано на 22 август 2022 г. в 10:40 часа
Парцел
2 040.00 кв.м
288.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Искра
Адрес
с. ИСКРА, общ. КАРНОБАТ, обл.БУРГАС, УПИ III-304, кв. 20
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 04.09.2022 до 04.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2022 14:30
Публикувано на 22 август 2022 г. в 10:50 часа
Парцел
5 000.00 кв.м
16 056.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
Адрес
с. КОШАРИЦА,  общ.  НЕСЕБЪР,  местност „КАЗАКОВА КУРИЯ”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 12.09.2022 до 12.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2022 13:30