ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
60.00 кв.м
Населено място
гр. Несебър
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляваща СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ „А” секция I, ЖИЛИЩНА СГРАДА за настаняване на курортисти, с магазин за пакетирани хранителни стоки, офис, зала за конференции и семинари, амбулатория за индивидуална практика на първична медицинска и стоматологична помощ в партера, с идентификатор 51500.507.372.1.127  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-46/ 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с последно изменение по кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 12.10.2011г., съгласно схема № 15-1130302/03.12.2020г., с адрес на имота: гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, к.к. Слънчев бряг №1, бл.А, вх.1, ет.1, обект 127, като самостоятелния обект се намирана етаж 1 в сграда с идентификатор 51500.507.372.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.507.372, с предназначение на самостоятелен обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта:1, с посочена в документа площ: 60 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 51500.507.372.1.102, 51500.507.372.1.103.

Д-р Росица Стоянова Стоянова
РЕГ. № ЧСИ
706
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Несебър 8230, ул.”Иван Вазов” №14
Окръжен съд
Бургас
Телефон
0554 43143
Мобилен телефон
0888494136
Публикувано на 2 септември 2022 г. в 17:27 часа
Търговски имот
108.58 кв.м
71 684.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозенец
Адрес
с. Лозенец, общ. Царево, м. Рибарницата, вх. В, ет. -1
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 07.09.2022 до 07.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.10.2022 11:15
Публикувано на 12 септември 2022 г. в 10:58 часа
Търговски имот
113.50 кв.м
141 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. БУРГАС,  ж.к. „ИЗГРЕВ“ бл. 89,  ЕТ. 0, обект к. клуб + кафе
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 17.09.2022 до 17.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.10.2022 10:30
Публикувано на 13 септември 2022 г. в 12:08 часа
Търговски имот
675.00 кв.м
39 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Айтос
Адрес
гр. Айтос, ул. Теньо Мангъров № 1 В
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 26.09.2022 до 26.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2022 09:00
Публикувано на 13 септември 2022 г. в 13:20 часа
Търговски имот
271.92 кв.м
345 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. Бургас, ул. Георги Шагунов № 13
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 26.09.2022 до 26.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2022 10:00