ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
154.00 кв.м
Населено място
с. Тополовец
Адрес
с.Тополовец, общ.Кула, обл.Видин
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 ид.ч от Поземлен имот пл.№ 258, представляващ дворно място с площ 1 250 кв.м., с неуредени сметки по регулация, урегулиран в УПИ II-258 в кв.26 по плана на с.Тополовец, общ.Кула, обл.Видин, заедно с построените в него Масивна жилищна сграда със застроена площ 96 кв.м. и Двуетажна паянтова сграда със застроена площ 58 кв.м., при съседи на имота по скица: УПИ III-259, УПИ VII-263, УПИ VIII-264, УПИ I-257 и улица.

Виолета Младенчова Томова
РЕГ. № ЧСИ
724
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул.”Цар Симеон” №1, ет.2, стая №5 и стая №10; п.к.85
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 623399
Мобилен телефон
0879991715
Публикувано на 2 юли 2022 г. в 15:07 часа
Къща
1 254.00 кв.м
5 515.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гайтанци
Адрес
с. Гайтанци
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 11.07.2022 до 11.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2022 11:00
Публикувано на 13 юли 2022 г. в 16:01 часа
Къща
38.00 кв.м
7 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Жеглица
Адрес
село Жеглица
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 23.07.2022 до 23.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.08.2022 09:00
Публикувано на 9 август 2022 г. в 15:41 часа
Къща
157.00 кв.м
64 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Брегово
Адрес
гр. Брегово, област Видин, ул. “Хан Омуртаг“, № 24,
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 10:00