ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
8 760.00 кв.м
Населено място
гр. Кула
Адрес
гр.Кула, общ.Кула, обл.Видин
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предприятие за производство на ракия, спирт и дестилат за хранителната промишленост съставляващо УПИ ІІІ – 1 626 в кв. 29 с площ 8 760 кв. м., по действащия план на гр. Кула, обл. Видин, заедно с построените в него: Масивна сграда – Главен корпус със застроена площ 858 кв. м и РЗП 1 223 кв. м.; масивна сграда - Зърнохранилище със застроена площ 242 кв. м.; Масивни гаражи със застроена площ 247 кв. м.; Масивна сграда - портиерна със застроена площ 20 кв. м., и сграда Трафопост с площ 9 кв. м., при съседи на УПИ по скица: от две страни улици, УПИ IV – 1 629, II - 1 630, IX - 1 679 в кв. 29.

Виолета Младенчова Томова
РЕГ. № ЧСИ
724
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул.”Цар Симеон” №1, ет.2, стая №5 и стая №10; п.к.85
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 623399
Мобилен телефон
0879991715
Публикувано на 20 юни 2022 г. в 13:33 часа
Производствен имот
667.00 кв.м
97 907.04 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр.Видин, Западна Промишлена Зона
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 11.07.2022 до 11.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2022 09:00
Публикувано на 20 юни 2022 г. в 13:36 часа
Производствен имот
498.00 кв.м
89 146.08 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр.Видин, Западна Промишлена Зона
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 11.07.2022 до 11.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2022 09:00
Публикувано на 21 юни 2022 г. в 11:58 часа
Производствен имот
275.00 кв.м
15 984.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Средогрив
Адрес
с.Средогрив, община Чупрене, обл.Видин
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 29.07.2022 до 29.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.08.2022 10:00
Публикувано на 21 юни 2022 г. в 12:22 часа
Производствен имот
11 822.00 кв.м
241 768.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр.Видин, Северна Промишлена Зона
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 11.07.2022 до 11.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2022 09:00