ПЛОЩ
157.00 кв.м
Населено място
с. Бърдарево
Адрес
с. Бърдарево, м-ст стопански двор
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 26.08.2022 до 26.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.09.2022 14:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СКЛАД ЗА ФУРАЖ с инв. № 111 /сто и единадесет/ с данъчно декларирана площ от 157 /сто петдесет и седем/ квадратни метра, находящ се в местността "Стопански двор" в село Бърдарево, община Долни чифлик, Варненска област, построен върху държавна земя, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 11 /единадесети/, в квартал 1 /едно/ по плана на село Бърдарево, община Долни чифлик, Варненска област, ЕКАТТЕ 07394, целият с площ от 653 /шестстотин петдесет и три/ квадратни метра, при граници: поземлен имот № 1012 /хиляда и дванадесет/, поземлен имот №1 /едно/, поземлен имот №1010 /хиляда и десет/, поземлен имот №16 /шестнадесет/ и поземлен имот № 17 /седемнадесет/ по нотариален акт, а по кадастрална карта и кадастрални регистри представляващ сграда с идентификатор 07394.74.398.1 /нула седем три девет четири точка седем четири точка три девет осем точка едно/ с адрес с.Бърдарево, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 07394.74.398.1 /нула седем три девет четири точка седем четири точка три девет осем/. Сградата е със застроена площ от 157 /сто петдесет и седем/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад.

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 1 юли 2022 г. в 11:12 часа
Други
5 200.00 кв.м
168 696.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Добрина
Адрес
с. Добрина
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 11.07.2022 до 11.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2022 09:00
Публикувано на 11 юли 2022 г. в 09:16 часа
Други
4 326.00 кв.м
5 193.36 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
СО Манастирпски рид, м-ст Дилбер чешма
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 15.07.2022 до 15.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2022 14:00
Публикувано на 11 юли 2022 г. в 09:18 часа
Други
98.15 кв.м
36 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л „Палма“, вх. Б, ет. -1, обект 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 15.07.2022 до 15.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2022 14:00
Публикувано на 11 юли 2022 г. в 09:20 часа
Други
1 656.32 кв.м
40 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
гр. Варна, "Западна промишлена зона" до Китайската борса
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 15.07.2022 до 15.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2022 14:00