ПЛОЩ
2 228.00 кв.м
Населено място
гр. Благоевград
Адрес
м. "Проевски чифлик"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 08.08.2022 до 08.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.09.2022 14:00
ОПИСАНИЕ

1/3/една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.15.6, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 2 228кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 15, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Номер по предходен план: 015006; Съседи: 04279.15.7; 04279.15.19; 04279.15.22; 04279.15.5; 04279.15.3; Адрес на поземления имот: местност ПРОЕВСКИ ЧИФЛИК – Ш.21

Начална цена 28 272лв./двадесет и осем хиляди двеста седемдесет и два лева/

Описание по стар идентификатор:

    ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 2,229дка., пета категория на земята, находяща се в местността“ ПРОЕВСКИ ЧИФЛИК “, в землището на гр. Благоевград, представляваща имот № 015006, по плана за земеразделяне, при съседи: имот №015005 – овощна градина на наследниците на СТЕФАН МИРЧЕВ, имот №000788 – полски път на кметство Благоевград, имот №015019 – полски път на кметсво Благоевград, имот №015007 – овощна градина на АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАРЧОВ

Подробно описание на имот идентификатор: 04279.15.6

     ИМОТЪТ е с правилна форма, без денивелация. Същият не е ограничен и по имотни граници няма изградени трайни огради. Имотът е необработваем. В близост до имота има Ел. и ВиК мрежи. Същият се намира на около двеста метра навътре в посока север от пътя свързващ гр. Благоевград и село Покровник. Достъпът до имота се осъществява по път настлан със строшен камък. Имотът е в съседство с фабрика за маслини “ ОЛИМПУС – 99 “ и на около двеста метра от базата на фирма “ БОДРОСТ “.

 

Александър Борисов Цанковски
РЕГ. № ЧСИ
701
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Благоевград, ул. "Доктор Христо Татарчев" №38, ет.1
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
073 831138
Мобилен телефон
0885 747401
уебсайт
Публикувано на 18 юли 2022 г. в 16:21 часа
Земеделска земя
2 100.00 кв.м
11 307.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добринище
Адрес
общ. Банско, м. "Варатица"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 19.07.2022 до 19.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.08.2022 14:00
Публикувано на 19 юли 2022 г. в 12:16 часа
Земеделска земя
7 558.00 кв.м
39 376.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сандански
Адрес
село Ново Делчево
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Борис Исталянов Велинов
СРОК
от 22.07.2022 до 22.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.08.2022 11:00
Публикувано на 9 август 2022 г. в 11:12 часа
Земеделска земя
4 083.00 кв.м
17 388.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бачево
Адрес
с. Бачево Община Разлог
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Борис Исталянов Велинов
СРОК
от 12.08.2022 до 12.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.09.2022 15:00