ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
99.84 кв.м
Населено място
с. Чернооково
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 19.08.2022 до 19.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.09.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в село Чернооково, община Ген.Тошево, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 770 кв.м./седемстотин и седемдесет квадратни метра/, съставляващо УПИ XXIII-65/двадесет и три римско за имот с планоснимачен номер шестдесет и пет/ в кв.12/дванадесети/ по регулационния план на селото, при граници и съседи: УПИ XII-65, квартална градина и от двете страни улици, ведно с построената в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 99.84 кв.м./деветдесет и девет цяло осемдесет и четири стотни квадратни метра/ . 
 Описание: Дворното място е разположено на равен терен, оградено от всички страни с метална ограда- мрежа на бетонови колове. Жилищната сграда е едноетажна със ЗП-99,84 кв.м., строена е в периода 1960-1962г. Сградата е с масивни каменни основи, стени-тухлен зид, покрив-дървен гредоред с цигли, външно по стени-циментова мазилка.  Състои се от четири помещения-две спални, просторно помещение на две нива обединяващо в един обем дневна, трапезария и кухня, сервизно помещение-баня и тоалетна в едно. Подът в сградата е теракот, стените и тавана са гипскартон с латекс, дограма ПВЦ за прозорци и външни врати, вътрешни врати MDF.  Сградата е изцяло реновирана в периода 2010-2011г. В момента на огледа не се обитава, но се стопанисва много добре, общо много добро състояние 
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана под № 8, том 1, вх.рег.№ 60 от 15.01.2019г на СВ Ген.Тошево; Възбрана, вписана под № 113, том 1, вх.рег.№ 1870 от 15.07.2021г на СВ Ген.Тошево.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 12 юли 2022 г. в 08:50 часа
Къща с парцел
72.50 кв.м
8 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 10:00
Публикувано на 9 август 2022 г. в 08:38 часа
Къща с парцел
95.00 кв.м
61 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сенокос
Адрес
ул."Витоша" №16
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 19.08.2022 до 19.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.09.2022 10:00