ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
1
ПЛОЩ
59.59 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
район Илинден, ж.к. „Илинден“, блок № 126
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68134.1203.917.6.49 (шест, едно, три, четири, точка, едно, две, нула, три, точка, девет, едно, седем, точка, шест, точка, четири, девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. София, район Илинден, ж.к. „Илинден“, блок № 126 (сто двадесет и шест), вход „В“, етаж 1 (първи), АПАРТАМЕНТ № 49 (четиридесет и девет), със застроена площ от 59,59 (петдесет и девет цяло и петдесет и девет стотни) квадратни метра, състоящ се от една стая, дневна, кухня и сервизни помещения, който самостоятелен обект се намира на в сграда № 6 (шест), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.917 (шест, едно, три, четири, точка, едно, две, нула, три, точка, девет, едно, седем), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), при граници: на същия етаж: 68134.1203.917.6.50 (шест, едно, три, четири, точка, едно, две, нула, три, точка, девет, едно, седем, точка, шест, точка, пет, нула) и 68134.1203.917.6.27 (шест, едно, три, четири, точка, едно, две, нула, три, точка, девет, едно, седем, точка, шест, точка, две, седем), под обекта- няма, над обекта - 68134.1203.917.6.52 (шест, едно, три, четири, точка, едно, две, нула, три, точка, девет, едно, седем, точка, шест, точка, пет, две), заедно с принадлежащото към апартамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), с площ по данъчна оценка от 3,00 (три) квадратни метра, при граници по документ за собственост: коридор, абонатна станция и Величка и Йордан Кьосеви, заедно с 1,917 % (едно цяло деветстотин и седемнадесет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото

Кухнята е преустроена на спалня, като кухнята е изнесена на терасата чрез усвояването й. По този начин са обособени три стаи - хол с кухня и две спални.

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 9 август 2022 г. в 16:04 часа
Двустаен апартамент
103.90 кв.м
171 288.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Будапеща № 14, ет.5 - тавански етаж, ап. 10
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 29.08.2022 до 29.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2022 10:30
Публикувано на 17 август 2022 г. в 12:42 часа
Двустаен апартамент
57.47 кв.м
66 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул."Пъстър свят" бл.А, ет.3, ап.4
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 29.08.2022 до 29.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2022 11:00
Публикувано на 29 август 2022 г. в 11:13 часа
Двустаен апартамент
48.34 кв.м
125 380.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
бл. 13, ет. 8, ап. 36
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Сийка Димитрова Анадолиева
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 09:00
Публикувано на 30 август 2022 г. в 11:44 часа
Двустаен апартамент
49.64 кв.м
129 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. "Преки път" № 58, ет.1, ап.1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 09:00