ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Панорама, Регулация
ПЛОЩ
320.46 кв.м
Населено място
гр. Банско
Адрес
гр. Банско ул. „Явор“ № 34
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 30.08.2022 до 30.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.10.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан са следните недвижими имоти:

Спа-център, находящ се в жилищната сграда-секция „В“ на комплекс – тип апартаментен хотел, със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34, която  сграда съгласно Разрешение за ползване  № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището  на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастрален идентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, целия със застроена площ от 320,46 кв.м. /триста двадесет цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра/, на две нива, по кадастрална карта съставен от самостоятелни обекти с кадастрални идентификатори:

  1. 147.51.3.22 /представляващ друг самостоятелен обект в сграда със площ по кадастрална карта от 71.36 кв.м., със съседи по кадастрална карта: на същия етаж – обекти с идентификатори 02676.147.51.3.21 и 02676.147.51.3.23, под обекта – обекти с идентификатори – 02676.147.51.3.24 и 02676.147.51.3.26 и над обекта – обекти с идентификатори 02676.147.51.3.5 и 02676.147.51.3.6/;
  2. 02676.147.51.3.24 /представляващ друг самостоятелен обект в сграда с предназначение – за спортна и развлекателна дейност, със площ по кадастрална карта от 50.00 кв.м., със съседи по кадастрална карта: на същия етаж – обекти с идентификатори 02676.147.51.3.26 и 02676.147.51.3.25, под обекта – няма и над обекта – обекти с идентификатори 02676.147.51.3.23 и 02676.147.51.3.22, 02676.147.51.3.21/;
  1. 147.51.3.23 /представляващ друг самостоятелен обект в сграда с предназначение – за спортна и развлекателна дейност, със площ по кадастрална карта от 60.00 кв.м., със съседи по кадастрална карта: на същия етаж – обекти с идентификатори 02676.147.51.3.22 и 02676.147.51.3.21, под обекта – обекти с идентификатори – 02676.147.51.3.26, 02676.147.51.3.24 и 02676.147.51.3.25 и над обекта – обект с идентификатор 02676.147.51.3.6 /;
  2. 02676.147.51.3.26 /представляващ друг самостоятелен обект в сграда със площ по кадастрална карта от 19.36 кв.м., със съседи по кадастрална карта: на същия етаж – обект с идентификатор 02676.147.51.3.24, под обекта – няма и над обекта – обекти с идентификатори 02676.147.51.3.22 и 02676.147.51.3.23/;
  3. 02676.147.51.3.25 /представляващ друг самостоятелен обект в сграда с предназначение – за спортна и развлекателна дейност, със площ по кадастрална карта от 90.00 кв.м., със съседи по кадастрална карта: на същия етаж – обект с идентификатор 02676.147.51.3.24, под обекта – няма и над обекта – обекти с идентификатори 02676.147.51.3.21 и 02676.147.51.3.23/; представляващи както следва: съблекалня жени със застроена площ от 28,97 кв.м. /двадесет и осем цяло и деветнадесет и седем стотни квадратни метра/; съблекалня мъже със застроена  площ от 11,63кв.м. /единадесет цяло и шестдесет и три стотни квадратни метра/; басейн със застроена площ от 57,76 кв.м. /петдесет и седем цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, джакузи със застроена площ от 2,02 кв.м. /две цяло и две стотни квадратни метра/;коридор със стълби със застроена площ от 6,65 кв.м. /шест цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра/, при съседи: двор, улица, ресторант, коридор, стълбище и двор и на кота -3,40м /минус три цяло и четиридесет стотни метра/ със застроена площ от 161,06кв.м. /сто шестдесет и едно цяло и шест стотни квадратни метра/ състоящ се от: машинно със застроена площ от 19,06 кв.м. /деветнадесет цяло и шест стотни  квадратни метра/, солариум със застроена площ от 8,14кв.м. /осем цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, помещение за масаж със застроена площ от 8,14кв.м /осем цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, предверие със застроена площ от 20,57кв.м. /двадесет цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра/, тоалетна със застроена площ от 2,79кв.м. /две цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра/, душ със застроена площ от 2,37 кв.м. /две цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра/, фитнес със застроена площ от 53,12 кв.м. /петдесет и три цяло и дванадесет стотни квадратни метра/ и стълбище и коридор със застроена площ от 35,18 кв.м. /тридесет и пет цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.

Недвижимият имот – спа център   се намира на партерния  и сутеренен етажи в масивна монолитна тухлена жилищна сграда.  В спа центъра не  е правен ремонт. Състоянието на спа центъра  е  лошо,   пода на спортната зала е покрит с гранитогресни плочи, стените са покрити с латекс, тавана е окачен; пода на сервизните помещения е покрит с теракотни плочи, стените са покрити със санитарен фаянс и латекс, тавана е окачен; тоалетните   – стените са   покрити със санитарен фаянс, под – теракотни плочи, таван – латекс;        Външната дограма е   ПВЦ, вътрешната е демонтирана. В имота са изградени Ел. и  ВиК инсталации.  

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 7 септември 2022 г. в 14:29 часа
Други
2 070.00 кв.м
5 328.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добринище
Адрес
гр. Добринище, м. „Свети Илия”
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 12.09.2022 до 12.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2022 10:00
Публикувано на 9 септември 2022 г. в 10:05 часа
Други
146.43 кв.м
88 933.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
гр.Банско, п.к. 2770, ул.“Цар Симеон“ ет.-1
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 12.09.2022 до 12.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2022 09:00
Публикувано на 9 септември 2022 г. в 14:49 часа
Други
0.00 кв.м
83 146.98 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 12.09.2022 до 12.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2022 11:00
Публикувано на 13 септември 2022 г. в 14:01 часа
Други
600.00 кв.м
161 145.87 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
гр. Банско, ул. „Пирин” №2,
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 19.09.2022 до 19.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2022 11:00