ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Регулация
Етаж
1
ПЛОЩ
83.00 кв.м
Населено място
гр. Разлог
Адрес
ул. „Занаятчийска” 15
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 12.09.2022 до 12.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан e  Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.754.13.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Разлог, ул. „Занаятчийска” 15, ет.1, самостоятелният обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.754.13, площ на поземления имот 333 кв. м. (триста тридесет и три квадратни метра), стар номер 149, квартал 25, парцел 36 (тридесет и шести), съседи на имота: 61813.754.14, 61813.754.9, 61813.754.10, 61813.754.11, 61813.754.12 и 61813.754.260, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 83.00 кв. м. (осемдесет и три квадратни метра),  ниво: 1 (едно),  съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 61813.754.13.1.2.

В  жилището  са обособени  кухненски бокс с трапезария, дневна, спалня, коридор, остъклена тераса и санитарен възел. Конструкцията на сградата в която се намира имота е монолитна, с тухлени носещи стени и под и таван на плоча.  Стълбището е стоманобетоново. Строителството е завършено през 1985г,  като външно сградата  частично е с мазилка.

Подовата настилка е дюшеме и теракот, стените  са мазилка и дървена обшивка,  а таваните са само на мазилка.  Санитарният възел  е частично с фаянс и стар теракот. Дограмата по прозорци е ПВЦ „Златен дъб“, вътрешните врати – дървени.  Терасата е остъклена и е на циментова замазка по пода.

Имотът се намира на ул. „Занаятчийска” № 15 в гр. Разлог, в ромската махала на града,  като в близост се намира болницата на града.  Районът е с частично  изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е частично асфалтиран. Приблизителни координати: 41.892201, 23.473507.

ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН!

          Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 18 септември 2022 г. в 16:04 часа
Етаж от къща
81.90 кв.м
51 348.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Петрич
Адрес
ул. "Георги Бенковски" №2, ет.1
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 19.09.2022 до 19.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2022 14:00
Публикувано на 19 септември 2022 г. в 16:25 часа
Етаж от къща
71.25 кв.м
62 300.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сандански
Адрес
ул. "Пирин" №90-А, ет.2
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 20.09.2022 до 20.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2022 14:00
Публикувано на 20 септември 2022 г. в 15:01 часа
Етаж от къща
259.00 кв.м
31 736.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Якоруда
Адрес
ул. "Стефан Караджа" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 21.09.2022 до 21.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.10.2022 15:00