ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Панорама, Регулация
Етаж
2
ПЛОЩ
82.13 кв.м
Населено място
гр. Банско
Адрес
гр. Банско, ул.„Лазар Герман”
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 19.09.2022 до 19.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР с идентификатор 02676.501.4944.2.15, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр.Банско, „Лазар Герман” ет.2, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ : 82.13 кв.м. /осемдесет и две цяло и тринадесет  стотни квадратни метра/, ниво :1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-02676.501.4944.2.16, под обекта: 02676.501.4944.2.38, 02676.501.4944.2.35, над обекта: 02676.501.4944.2.19, самостоятелния обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4944, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр.Банско, „Лазар Герман”, вид собственост: частна, вид територия:урбанизирана, НТП Средно застрояване (от 10 до 15 m), площ 3972 кв.м. /три хиляди деветстотин седемдесет и два квадратни метра/, стар номер 159, 184, 185, квартал 262, парцел VІ, п.8, п.7, п.6, п.9, при съседи за поземления имот: 02676.501.3943, 02676.501.4518, 02676.501.4600, 02676.501.4945, 02676.501.4946, 02676.501.4947, 02676.501.4948, 02676.501.4949, 02676.501.4953, който обект е идентичен по документ за собственост на ОФИС 1 /едно/ със застроена площ 82.13 кв.м. осемдесет и две цяло и тринадесет стотни квадратни метра/, находящ се в многофамилна жилищна сграда с обществено обслужване и офиси, изградена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ - парцел VІ  /шести/, който имот е отреден за имоти с планоснимачни номера159, 184 и 185 /сто петдесет и девет, сто осемдесет и четири и сто осемдесет и пет/ от квартал 262 /двеста шестдесет и две/ по сега действащия план на гр.Банско, Община Банско, Благоевградска област, при съседи за имота по нотариален акт: УПИ VІІ /седем/, УПИ ІХ /девет/ и УПИ ХІІ /дванадесет/ и при съседи на имота по скица: от две страни улици, УПИ –парцел V /пети/, УПИ – парцел ХХ – 158 /двадесети за имот планоснимачен номер сто петдесет и осем/, УПИ- парцел ХІІ /дванадесет за имот планоснимачен номер  сто осемдесет и шест/, УПИ –парцел ХІ /единадесет/, УПИ –парцел /десет/ и УПИ –парцел ХІХ /деветнадесет/, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, отговарящи на 10.30 кв.м. /десет цяло и тридесет стотни квадратни метра/ и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху имота, в който  е построена сградата, при съседи за офиса: от север-дворно място, от юг-за офис 2 /две/, от изток – калкан, от запад- стълбищна клетка.

Сградата е изцяло завършена със стоманобетонова конструкция и тухлени стени. Стените са с топлоизолация, каменна облицовка, минерална мазилка и дървена обшивка. Обособено е вътрешно стълбище, на което пода е на гранит, стените са на шпакловка, а тавана на мазилка, която е изпадала на места.  Изпълнен е и хидравличен  асансьор. Покривът на сградата е ст.бетонов с битумни шиндли.

Имотът е със северно изложение и следното разпределение: антре, голяма дневна, баня-тоалетна и тераса. Изгледът му е към улица „Патриарх Евтимий” и бензиностанция „ЕКО”. Входната врата е метална, блиндирана. Подът е на гранитогрес, стените са на гипскартон, фаянс. Дограмата е ПВЦ-зл.дъб. В санитарния възел има санитарен фаянс. В дневната има изпълнени трайно прикрепени лежанка и седалка – монолитни с облицовка от малки камъчета, както и стенни пана от същия материал.

Имотът се намира в кв. „Глазне” на гр. Банско, на входа на гр.Банско откъм Разлог, като в близост са хотелите „Гранд хотел Банско”, „Лъки Банско”, „Олимп” и др, както и в непосредствена близост е и Супермаркет и Автогарата. Районът е с изграждаща се инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран.

          Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 25 август 2022 г. в 14:18 часа
Едностаен апартамент
54.10 кв.м
17 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
Янколова река, АК "Пирин парк"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 30.08.2022 до 30.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.10.2022 13:00
Публикувано на 25 август 2022 г. в 14:25 часа
Едностаен апартамент
54.10 кв.м
19 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
Янколова река, АК "Пирин парк"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 30.08.2022 до 30.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.10.2022 13:00
Публикувано на 25 август 2022 г. в 14:42 часа
Едностаен апартамент
54.10 кв.м
19 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
Янколова река, АК "Пирин парк"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 30.08.2022 до 30.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.10.2022 13:00
Публикувано на 25 август 2022 г. в 14:53 часа
Едностаен апартамент
54.10 кв.м
20 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
Янколова река, АК "Пирин парк"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 30.08.2022 до 30.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.10.2022 13:00