ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Панорама, Регулация
ПЛОЩ
105.00 кв.м
Населено място
гр. Разлог
Адрес
ул. „Искър“ № 16
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 19.09.2022 до 19.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан е СГРАДА с идентификатор 61813.754.148.1, по кадастралната карта на гр. Разлог, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния Директор на Агенция по кадастъра, с адрес ул. „Искър“ № 16, попадаща в поземлен имот  № 61813.754.148, със застроена площ от 105 (сто и пет) квадратни метра, с предназначение – ЖИЛИЩНА СГРАДА-ЕДНОФАМИЛНА , брой етажи – 1 /един/, при съседи на имота по скица:  имот № 61813.754.261, имот № 61813.754.150, имот № 61813.754.149, имот № 61813.754.269, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, който имот по документ за собственост представлява УПИ І- /първи/ отреден за имот пл. № 62 / шестдесет и втори /  и пл. № 63 /шестдесет и трети / , в кв. 34 /тридесет и четвърти /  по плана на гр. Разлог , при съседи по документ :  УПИ ІІ- 64 / втори , пл. № шестдесет и четвърти/ и от две страни улици.

Жилищната сграда е изградена през 1965 година по системата на мотнолитно строителство. Има изградено сутеренно помещение. Жилищната сграда се състои от един етаж със следното разпределение – входно антре, дневна, две спални,преходна дневна и още една стая която представлява пристройка в южната част на сградата.Пристройката е на по ниско ниво, около 0.60 м.,като достъпа до тази стая става през преходна стая от основната сграда. Основен ремонт на сградата е извършен през 2000 година. Настилка на дневната е от гранитогрес, а в другите стаи от ламинат.Два прозореца са подменени с алуминиева дограма със стъклопакет, както и вратата между пристройката и преходната стая. Санитарното помещение е в сутерена, но се нуждае от основен ремонт. В мазето е монтиран котел на твърдо гориво, с който се отоплява цялата жилищна сграда.

      Бетонова двураменна стълба осъществява достъпа до жилищния етаж, на която не е изпълнена настилка.

     Външна пръскана мазилка на жилищната сграда.

     Дървена покривна конструкция покрив от керемиди.

     Имота е разположен в източната част на града, което представлява трета градска зона.

       Достъпа до имота се осъществява по асфалтирана улица, част от уличната мрежа на града.

ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН.

На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

          Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4  ГПК /.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 18 септември 2022 г. в 16:17 часа
Къща
74.00 кв.м
2 390.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Петрич
Адрес
ул. "Кожух" №5
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 19.09.2022 до 19.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2022 13:00
Публикувано на 23 септември 2022 г. в 10:32 часа
Къща
55.00 кв.м
127 943.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Еленово
Адрес
общ. Благоевград, м. "Арнаудско"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 26.09.2022 до 26.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2022 13:00