ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Регулация
ПЛОЩ
600.00 кв.м
Населено място
гр. Банско
Адрес
гр. Банско, ул. „Пирин” №2,
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 19.09.2022 до 19.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2022 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан са следните недвижими имоти, а именно:

2/6 (две шести идеални части) от поземлен имот с идентификатор 02676.501.890, гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Пирин” №2, с площ от  600 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско заст-рояване (до 10 м.),  ведно с 2/6 (две шести идеални части) от построената в него  сграда с идентификатор 02676.501.890.1, със застроена площ от  200 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, по справка от Кадастралната карта издадена от АГКК.

 

Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 24 август 2022 г. в 15:41 часа
Други
320.46 кв.м
90 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
гр. Банско ул. „Явор“ № 34
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 30.08.2022 до 30.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.10.2022 09:00
Публикувано на 7 септември 2022 г. в 14:29 часа
Други
2 070.00 кв.м
5 328.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добринище
Адрес
гр. Добринище, м. „Свети Илия”
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 12.09.2022 до 12.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2022 10:00
Публикувано на 9 септември 2022 г. в 10:05 часа
Други
146.43 кв.м
88 933.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
гр.Банско, п.к. 2770, ул.“Цар Симеон“ ет.-1
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 12.09.2022 до 12.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2022 09:00
Публикувано на 9 септември 2022 г. в 14:49 часа
Други
0.00 кв.м
83 146.98 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 12.09.2022 до 12.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2022 11:00