ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Регулация
ПЛОЩ
118.10 кв.м
Населено място
гр. Разлог
Адрес
гр. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф”
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 19.09.2022 до 19.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2022 12:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.760.82.2.34 с адрес на имота: гр. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф” № 21, ет.0, обект Магазин 1 /партер/, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ от  118.10 кв.м., ведно с  4.575% ид.части от общи части на сградата, равняващи се 12 кв.м., самостоятелният обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 61813.760.82.2, Жилищна сграда – многофамилна, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху описания по-горе  поземлен имот.

Инженерна инфраструктура на района:

  • Водопровод                                ДА
  • Канализация                                ДА
  • Електрификация   ДА
  • Топлофикация и/или газификация   ДА
  • Улична мрежа с трайни пътни настилки   ДА

 

Функцион. разпределение и състав на имота

Състои се от търговска зала и санитарен възел.   

 

Инсталации

Водоснабдяване, канализация, осветителна и силова ел. инсталация,   СОТ

 

 

Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт