ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Етаж
5
ПЛОЩ
94.26 кв.м
Населено място
гр. Добрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 08:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, находящ се в гр. Добрич, ж.к. „Добротица, блок № 32 /тридесет и две/, вход „В“, етаж V /пети/ ; стар адрес - ж.к. „Хан Аспарух“ № 32 /тридесет и две/, представляващ самостоятелен обект в сграда № 72624.621.19.4.88 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, едно, девет, точка, четири, точка, осем, осем/, попадащ в сграда №726924.621.19.4 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, едно, девет, точка, четири/ по кадастралната карта на гр. Добрич, състоящ се от две стаи, столова, кухненски бокс, балкони и сервизни помещения със застроена площ от 94.26 /деветдесет и четири цяло двадесет и шест стотни/ кв. метра ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ със застроена площ от 12,22 /дванадесет цяло двадесет и две стотни/ кв. метра и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ на площ от 7.28 /седем цяло двадесет и осем стотни / кв. метра, ведно с 2,998 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14,05 /четиринадесет цяло и пет стотни/ кв. метра и 2,998 % идеални части от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот №72624.621.19 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, едно, девет/, при съседни самостоятелни обекти на жилището на същия етаж: 72624.621.19.4.89; 72624.621.19.4.87; под обекта: 72624.621.19.4.44; над обекта 72624.621.19.4.96; 
 Описание: Апартаментът се намира на пети етаж в седем етажна монолитна сграда и се състои от две стаи, столова, кухненски бокс, сервизни помещения-баня и тоалетна отделно, коридор и две тераси. Кухненския бокс е с вход от към трапезария, а от там има излаз на закрита тераса на запад. Терасата на изток е отворена, с под-мозайка, масивен парапет .Дограма за цялото жилище дървена двойна. Жилищният блок, в който се намира оценявания имот е въведен в експлоатация през 1995 год. 
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич:
 - законна ипотека № 137, том І, дв. вх. рег. № 9587/21.06.2007г., учредена до размера на сумата от 46600 лева, подновена с акт №251, том 2, книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, дв.вх.рег.№3984/27.04.2017 г.
 - възбрана № 128, том ІV, дв. вх. рег. № 11451/30.10.2012г.
 - възбрана № 185, том ІІ, дв. вх. рег. № 6492/19.07.2016г., 
 - искова молба № 106, том І, дв. вх. рег. № 17614/10.12.2008г.
 - съдебно решение № 78, том ХVІ, дв. вх. рег. 9085/17.09.2010г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 23 септември 2020 г. в 11:26 часа
Тристаен апартамент
116.00 кв.м
94 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул.Методи Кусевич №26, ет.2
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 02.10.2020 до 02.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2020 09:00
Публикувано на 25 септември 2020 г. в 10:56 часа
Тристаен апартамент
95.34 кв.м
67 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каварна
Адрес
ул. „Здравец” 6, ет. 4, ап. 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктория Енчева Рогова
СРОК
от 02.11.2020 до 02.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2020 09:00
Публикувано на 1 октомври 2020 г. в 10:58 часа
Тристаен апартамент
109.98 кв.м
133 992.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Балчик
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 09.10.2020 до 09.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.11.2020 09:00
Публикувано на 2 октомври 2020 г. в 09:00 часа
Тристаен апартамент
108.33 кв.м
75 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кранево
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 12.10.2020 до 12.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.11.2020 10:00