ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
8
ПЛОЩ
42.04 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
Район „Витоша“, ул. „Любляна“ № 47
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 25.09.2022 до 25.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1894.938.14.22 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка деветстотин тридесет и осем точка четиринадесет точка двадесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-69/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на обекта гр. София, Столична община, Район „Витоша“, ул. „Любляна“ № 47 /четиридесет и седем/, вход „В“, етаж 8 /осми/, апартамент № 68 /шестдесет и осем/, находящ се на осеметажна сграда № 14 /четиринадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1894.938 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка деветстотин тридесет и осем/, с предназначение на обекта- жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ 42.04 /четиридесет и две цяло и четири стотни/ квадратни метра, с прилежащи части: избено помещение № 14 /четиринадесет/, с площ от 3.22 /три цяло и двадесет и две стотни/ квадратни метра и 1.356 % /едно цяло и триста петдесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- обект с идентификатор 68134.1894.938.14.21, под обекта – обект с идентификатор 68134.1894.938.14.19, над обекта – няма, който обект съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 68 /шестдесет и осем/, находящ се в гр. София, Столична община, Район „Витоша“, ул. „Любляна“ № 45 /четиридесет и пет/, блок № 47 /четиридесет и седем/, етаж 8 /осем/, състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 42.04 /четиридесет и две цяло и четири стотни/ квадратни метра, при съседи: изток- апартамент на Л.Агаина, запад- апартамент на Г.Гогов, север – стълбище, юг- зелена площ, отгоре- тавани, отдолу- апартамент на В.Митева, заедно с избено помещение № 14 /четиринадесет/, с площ от 3.22 /три цяло и двадесет и две стотни/ квадратни метра, при съседи: изток – общо мазе, запад – стълбище, север- зелена площ, юг- коридор, ведно с 1.356 % /едно цяло и триста петдесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 25 август 2022 г. в 12:37 часа
Едностаен апартамент
47.30 кв.м
100 795.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София,ж.к. "Левски Зона Г" бл. 31, вх. В, ет. 6, ап. 79
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 13.09.2022 до 13.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.10.2022 09:00