ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
5 002.00 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
район Сердика, местност Завоя
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 17.09.2022 до 17.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.10.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.516.495 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, едно, шест, точка, четири, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.03.2017 г.; адрес на поземления имот: гр. София, район „Сердика“, местност „Завоя“; площ: 5002 (пет хиляди и два) кв. метра; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; категория на земята: 3 (трета), при съседи поземлени имоти с идентификатори: 68134.516.498, 68134.516.496, 68134.516.371, 68134.516.494, 68134.516.492

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 1 септември 2022 г. в 11:36 часа
Парцел
4 391.00 кв.м
206 688.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Волуяк
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 13.09.2022 до 13.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.10.2022 09:00
Публикувано на 8 септември 2022 г. в 11:50 часа
Парцел
8 984.00 кв.м
582 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, местност „бул. Цариградско шосе – 7ми км“
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 13.09.2022 до 13.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.10.2022 11:00
Публикувано на 9 септември 2022 г. в 16:35 часа
Парцел
3 220.00 кв.м
231 966.36 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
р-н Триадица, ул. "Мичман Тодор Саев"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 13.09.2022 до 13.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.10.2022 09:00
Публикувано на 11 септември 2022 г. в 18:35 часа
Парцел
289.00 кв.м
22 556.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Долни Богров
Адрес
с. Долни Богров, ул. 1-ва, обл. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Димитрова Матова
СРОК
от 13.09.2022 до 13.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.10.2022 10:30