ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
6
ПЛОЩ
60.64 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Люлин
Адрес
гр. София, район „Люлин“ 2, бл. 215, вх. Е
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 20.09.2022 до 20.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4356.492.2.16 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, шест, точка, четири, девет, две, точка, две, точка, едно, шест/, заснет по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009г./06.03.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, при последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 31.08.2012г., с адрес на имота: гр. София, район „Люлин“ 2, бл. 215, вх. Е, ет. 6, ап. 96, който самостоятелен обект се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 68134.4356.492.2, с предназначение: Жилищна сграда- многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4356.492, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ 60.64 кв.м., с прилежащ обект: избено помещение № 1 (2,38 кв.м.) и 0,671 % ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- 68134.4356.492.2.17, 68134.4356.492.2.15, под обекта- 68134.4356.492.2.13, над обекта- няма, а по нотариален акт представляващ АПАРТАМЕНТ № 96 /деветдесет и шест/, находящ се в гр. София, СО, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 215 /двеста и петнадесет/, вход Е, на VI /шести/ етаж, със застроена площ от 60,64 /шестдесет цяло и шестдесет и четири/ кв.м., състоящ се от: една стая, дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи: изток- тревна площ, запад- стълбище, север- апартамент № 95 /деветдесет и пет/, юг- апартамент № 97 /деветдесет и седем/, отгоре- покрив, отдолу- апартамент № 93 /деветдесет и три/, заедно с принадлежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/, с площ от 2,38 /две цяло и тридесет и осем стотни/ кв.м., при съседи: изток- коридор, запад- санитарен възел, север- входно стълбище, юг- коридор, както и 0,671 % /нула цяло шестстотин седемдесет и една хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху мястото- терен на комплекса.

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 9 август 2022 г. в 16:04 часа
Двустаен апартамент
103.90 кв.м
171 288.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Будапеща № 14, ет.5 - тавански етаж, ап. 10
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 29.08.2022 до 29.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2022 10:30
Публикувано на 17 август 2022 г. в 12:42 часа
Двустаен апартамент
57.47 кв.м
66 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул."Пъстър свят" бл.А, ет.3, ап.4
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 29.08.2022 до 29.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2022 11:00
Публикувано на 18 август 2022 г. в 16:14 часа
Двустаен апартамент
59.59 кв.м
124 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район Илинден, ж.к. „Илинден“, блок № 126
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 09:00
Публикувано на 29 август 2022 г. в 11:13 часа
Двустаен апартамент
48.34 кв.м
125 380.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
бл. 13, ет. 8, ап. 36
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Сийка Димитрова Анадолиева
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 09:00