ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 065.00 кв.м
Населено място
с. Кулина вода
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 14.11.2022 до 14.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Кулина вода, община Белене, област Плевен, представяващ УПИ II - 349 /втори отреден за имот планоснимачен номер триста четиридесет и девет/, от кв. 32 /тридесет и две/ по плана на с. Кулина вода, с площ от 1065.00 /хиляда шестдесет и пет/ квадратни метра, при граници по скица: от две страни - улица, УПИ I - 348 /първи, отреден за имот с номер триста четиридесет и осем/ и УПИ III - 350 /трети, отреден за имот с номер триста и петдесет/.

Цветозар Найденов Найденов
РЕГ. № ЧСИ
756
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул."Сан Стефано"№4, ет.3, офис 1
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 800091
Мобилен телефон
0878960471
Публикувано на 26 септември 2022 г. в 09:40 часа
Парцел
850.00 кв.м
2 095.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 07.11.2022 до 07.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.12.2022 10:00
Публикувано на 10 октомври 2022 г. в 15:43 часа
Парцел
1 910.00 кв.м
1 070.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каменец
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 05.12.2022 до 05.01.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.01.2023 10:15
Публикувано на 17 ноември 2022 г. в 12:53 часа
Парцел
2 470.00 кв.м
74 111.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Брестовец
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Иванова Вангелова
СРОК
от 21.11.2022 до 21.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.12.2022 09:30
Публикувано на 30 ноември 2022 г. в 09:26 часа
Парцел
1 225.00 кв.м
2 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Одърне
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Иванова Вангелова
СРОК
от 16.12.2022 до 16.01.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.01.2023 09:00