ПЛОЩ
750.00 кв.м
Населено място
с. Градина
Адрес
с. Градина, ул. "Стефан Караджа" № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Тодор Иванов Луков
СРОК
от 09.10.2022 до 09.11.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.11.2022 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

20218200400052 -

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XIV – 193 (четиринадесет – сто деветдесет и три) от кв. 19 (деветнадесет) по действащия регулационен план на с. Градина, общ. Първомай от 1974 г., находящ се на адрес с. Градина, ул. Стефан Караджа № 5, общ. Първомай, област Пловдив, с площ 750 (седемстотин и петдесет) кв.м., предназначен за жилищно строителство, при граници: улица, УПИ XV-194, УПИ IX-189, УПИ X-190, УПИ XI-190 и УПИ XIII-192, заедно с построените в него: ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 66 (шестдесет и шест) кв.м. и НАВЕС със застроена площ 14 (четиринадесет) кв.м

При извършване на описа се констатира, че в имота е изградена едноетажна полумасивна сграда - ЛЯТНА КУХНЯ с площ 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), за която няма данни да има издадени строителни книжа.

Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 14 472 лв. (четиринадесет хиляди четиристотин седемдесет и два лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

Тодор Иванов Луков
РЕГ. № ЧСИ
820
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул."Хан Кубрат" № 1, ет.5, офис 506
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 650072
Мобилен телефон
0895662576
уебсайт
Публикувано на 15 август 2022 г. в 13:09 часа
Парцел
6 074.00 кв.м
303 264.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сопот
Адрес
ул. "Иван Вазов" № 85
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 07.09.2022 до 07.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.10.2022 12:00
Публикувано на 29 август 2022 г. в 15:49 часа
Парцел
4 650.00 кв.м
58 345.83 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черничево
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 09:00
Публикувано на 30 август 2022 г. в 13:53 часа
Парцел
416.00 кв.м
16 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
ул. Искра № 38
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 19.09.2022 до 19.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2022 12:00
Публикувано на 12 септември 2022 г. в 15:18 часа
Парцел
790.00 кв.м
13 536.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Татарево
Адрес
село Татарево, ул."59-та" № 10а
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Минка Пенчева Станчева-Цойкова
СРОК
от 19.09.2022 до 19.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2022 14:30