ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Етаж
4
ПЛОЩ
75.31 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Илинден
Адрес
ж.к. Света Троица, бл. 168, вх. Б, ет. 4, ап. 28
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миладин Петров Миладинов
СРОК
от 23.09.2022 до 24.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.10.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1201.48.1.28 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, две, нула, едно, точка, четири, осем, точка, едно, две, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/16.09.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение; адрес на имота: гр. София, район Илинден, бл. 168, вх. Б, ет. 4, ап. 28, самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 68134.1201.48.1; предназначение: жилищна сграда – многофамилна; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1201.48; предназначение на самостоятелния обект: жилище апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: няма данни; Прилежащи части... Ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1201.48.1.47, 68134.1201.48.1.27; под обекта: 68134.1201.48.1.25; над обекта: 68134.1201.48.1.31; стар идентификатор: няма, а по акт за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 28 /двадесет и осем/, находящ се в гр. София, район Илинден, ж.к. Света Троица, в жилищната сграда на блок № 168 /сто шестдесет и осем/, вход Б, на 4 /четвърти/ етаж, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и други сервизни помещения, с обща квадратура по одобрения план от 75,31 /седемдесет и пет цяло и тридесет и една стотни/ кв. м., при съседи: стълбище, двор, улица „Мелник“, Илия Стойнев Илиев, Георги Владимиров Алексиев, заедно със зимнично помещение при съседи: коридор, улица „Мелник“, стълби, Елена и Иван Рашеви, заедно с 1.1982 % /едно цяло хиляда деветстотин осемдесет и две десетохилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно място.

Миладин Петров Миладинов
РЕГ. № ЧСИ
786
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Цар Самуил” №48, ет.1, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9862342
Мобилен телефон
0878 661 308; 0879 547 490
Публикувано на 25 август 2022 г. в 17:40 часа
Тристаен апартамент
87.70 кв.м
212 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, ж.к.Сухата река, бл.98, вх.Б, ет.11, ап.42
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 11:00
Публикувано на 30 август 2022 г. в 15:38 часа
Тристаен апартамент
81.13 кв.м
216 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ж.к. „Стрелбище“, бул. „ Гоце Делчев“, бл. № 27, вх.Д, ет.1, ап.74
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 06.09.2022 до 06.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.10.2022 11:00
Публикувано на 8 септември 2022 г. в 14:09 часа
Тристаен апартамент
83.50 кв.м
173 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 12.09.2022 до 12.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2022 09:00
Публикувано на 8 септември 2022 г. в 15:31 часа
Тристаен апартамент
63.17 кв.м
118 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 12.09.2022 до 12.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2022 09:00