ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 440.00 кв.м
Населено място
с. Писарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 07.11.2022 до 07.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.12.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XI - 739 /единадесети - седемстотин тридесет и девети/, стар. кв. 23 /двадесет и трети/ по плана на с. Писарово, общ. Искър, с административен адрес с. Писарово, обш, Искър, ул. Слави Алексиев № 1 / едно/ целият от 1440 кв.м. /хиляда четиристотин и четиридесет кв.м./, заедно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГ РАДА, ЛЯТНА КУХНА и СТОПАНСКИ СГРАДИ при граници и съседи на имота: от две стани улици, УПИ № X-738 на Танко Димитров Янев.

Цветозар Найденов Найденов
РЕГ. № ЧСИ
756
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул."Сан Стефано"№4, ет.3, офис 1
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 800091
Мобилен телефон
0878960471
Публикувано на 26 септември 2022 г. в 09:42 часа
Парцел с къща
1 015.00 кв.м
2 282.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 07.11.2022 до 07.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.12.2022 10:00
Публикувано на 28 септември 2022 г. в 13:51 часа
Парцел с къща
3 430.00 кв.м
8 844.39 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бацова махала
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 01.11.2022 до 01.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2022 10:15
Публикувано на 10 октомври 2022 г. в 14:35 часа
Парцел с къща
3 544.00 кв.м
2 040.12 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Загражден
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 05.12.2022 до 05.01.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.01.2023 10:00