ПЛОЩ
850.00 кв.м
Населено място
с. Писарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 07.11.2022 до 07.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.12.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IX - 777 /девети -седемстотин седемдесет и седми/, и стр. кв. 31 /тридесет и първи/ по плана на с. Писарово, общ. Искър, с административен адрес с. Писарово, общ. Искър, ул. Цвятко Аврамов № 13 /тринадесет/ целият от 850 кв.м. /осемстотин и петдесет кв.м./ по скица №26/10.02.2014 г, издадена от Община Искър, а по документи за собственост дворно място or 870 кв.м. /осемстотин и седемдесет кв.м./, който имот е незастроен, при граници и съседи на имота: от две стани улици, УПИ №ХIII-775 на насл. на Никола Стоименов Илиев; УПИ № VIII-777 на Симеонка Вутова Цолова.

Цветозар Найденов Найденов
РЕГ. № ЧСИ
756
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул."Сан Стефано"№4, ет.3, офис 1
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 800091
Мобилен телефон
0878960471
Публикувано на 20 септември 2022 г. в 13:43 часа
Парцел
1 065.00 кв.м
1 915.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кулина вода
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 14.11.2022 до 14.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2022 10:00
Публикувано на 10 октомври 2022 г. в 15:43 часа
Парцел
1 910.00 кв.м
1 070.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каменец
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 05.12.2022 до 05.01.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.01.2023 10:15
Публикувано на 17 ноември 2022 г. в 12:53 часа
Парцел
2 470.00 кв.м
74 111.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Брестовец
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Иванова Вангелова
СРОК
от 21.11.2022 до 21.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.12.2022 09:30
Публикувано на 30 ноември 2022 г. в 09:26 часа
Парцел
1 225.00 кв.м
2 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Одърне
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Иванова Вангелова
СРОК
от 16.12.2022 до 16.01.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.01.2023 09:00