ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 015.00 кв.м
Населено място
с. Писарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 07.11.2022 до 07.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.12.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VIII - 777 /осем - седемстотин седемдесет и седми/, в стр. кв. 31 /тридесет и първи/ по плана на с. Писарово, общ, Искър, с административен адрес с. Писарово, общ. Искър, ул. Цвятко Аврамов № 13 /тринадесет/ целият от 1015 кв.м, /хиляда и петнадесет кв.м./ по скица №26/10.02.2014 г. издадена от Община Искър, а по документи за собственост дворно място от 1030 кв.м. /хиляда и тридесет кв.м,/, заедно с построените а имота ЖИЛИШ,НА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНА и СТОПАНСКИ СГРАДИ при граници и съседи на имота: от една стана улица, УПИ №IХ-777 на Симеонка Вутова Цолова; УПИ № VI-774 иа насл. на Михаил Петров Бабачовски; УПИ VII - 778 на Добрина Нинова

Цветозар Найденов Найденов
РЕГ. № ЧСИ
756
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул."Сан Стефано"№4, ет.3, офис 1
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 800091
Мобилен телефон
0878960471
Публикувано на 26 септември 2022 г. в 09:36 часа
Парцел с къща
1 440.00 кв.м
6 768.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 07.11.2022 до 07.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.12.2022 10:00
Публикувано на 28 септември 2022 г. в 13:51 часа
Парцел с къща
3 430.00 кв.м
8 844.39 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бацова махала
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 01.11.2022 до 01.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2022 10:15
Публикувано на 10 октомври 2022 г. в 14:35 часа
Парцел с къща
3 544.00 кв.м
2 040.12 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Загражден
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 05.12.2022 до 05.01.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.01.2023 10:00