ПЛОЩ
974.00 кв.м
Населено място
с. Слънчево
Адрес
с. Слънчево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 06.01.2023 до 06.02.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.02.2023 16:30
ОПИСАНИЕ

СГРАДА №11 /единадесет/, с предназначение за други стопански дейности /птицекомбинат, птичарник/, на един етаж със застроена площ 974 /деветстотин седемдесет и четири/ квадратни метра, при граници и съседи: изток - асфалтиран път към сграда №12; запад - асфалтиран път към сграда №10; юг - асфалтиран път към сграда №5, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-912/13.12.2017 г., на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, СГРАДА с идентификатор 67489.1.165.11 (шест седем четири осем девет точка едно точка едно шест пет точка едно едно) с адрес село Слънчево, общ Аксаково област Варна разположена в поземлен имот с идентификатор 67489.1.165 (шест седем четири осем девет точка едно точка едно шест пет ) със застроена площ от 974 кв.м. (деветстотин седемдесет и четири квадратни метра) с предназначение за Селскостопанска сграда

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 20 октомври 2022 г. в 16:49 часа
Други
182 267.00 кв.м
260 644.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефан Караджа
Адрес
с. Стефан Караджа, м-ст Аша кору
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 15.11.2022 до 15.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2022 14:00
Публикувано на 26 октомври 2022 г. в 16:11 часа
Други
1 115.00 кв.м
28 473.46 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гроздьово
Адрес
с. Гроздьово, м-ст Стопански дво
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 16.12.2022 до 16.01.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.01.2023 13:45
Публикувано на 11 ноември 2022 г. в 18:15 часа
Други
10 142.00 кв.м
45 648.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Игнатиево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивета - Луис Контрерас Ернандес
СРОК
от 19.11.2022 до 19.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.12.2022 11:00
Публикувано на 21 ноември 2022 г. в 14:11 часа
Други
2 093.00 кв.м
174 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 22.11.2022 до 22.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.12.2022 09:50