ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Панорама, Регулация
Етаж
3
ПЛОЩ
47.70 кв.м
Населено място
гр. Банско
Адрес
м. „Свети Иван”, комплекс „Свети Иван”
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 27.02.2023 до 27.03.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.03.2023 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан е САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.176.118.6.24 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто седемдесет и шест, точка, сто и осемнадесет, точка, шест, точка, двадесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед № РД-18-81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография, и кадастър — София, с административен адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770 /две хиляди седемстотин и седемдесет/, местността "Свети Иван", блок № 6 /шест/, етаж 3 /три/, апартамент № А 24 /буква "А", двадесет и четири/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.176.118 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто седемдесет и шест, точка, сто и осемнадесет/, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1 /едно/, с площ от 47,70 кв. м /четиридесет и седем цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, които идеални части се равняват на 9,36 /девет цяло тридесет и шест стотни квадратни метра/, или с обща площ от 57.06 кв. м /петдесет и седем цяло и шест стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти съгласно кадастрална схема: на същия етаж — самостоятелен обект с идентификатор № 02676.176.118.6.23 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто седемдесет и шест, точка, сто и осемнадесет, точка, шест, точка, двадесет и три/, самостоятелен обект с идентификатор № 02676.176.118.6.25 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто седемдесет и шест, точка, сто и осемнадесет, точка, шест, точка, двадесет и пет/, под обекта — самостоятелен обект с идентификатор № 02676.176.118.118.6.14 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто седемдесет и шест, точка, сто и осемнадесет, точка, шест, точка, четиринадесет/, над обекта — самостоятелен обект с идентификатор № 02676.176.118.6.34 /нула, две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто и осемнадесет, точка, шест, точка, тридесет и четири/, и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.

Сградата, в която се намира имотът, е изградена монолитно, със стоманобетонна носеща конструкция и оградни, и преградни стени от тухлена зидария. Покривната  конструкция е стоманобетонова, покрита с керемиди. Обектите са с изградени инсталации – електрическа, ВиК,  изпълнени тенекеджийски работи. Положена е външна минерална мазилка върху топлоизолация и облицовка от каменни плочи и дървена обшивка. Стълбищната  клетка  е с мраморни стъпала по стъпала и гранитогрес по коридори и гипскартон  по стени и тавани - луксозно изпълнение.

Апартамент №  А 24 е разположен на трети етаж и е със следното архитектурно разпределение: кухненски бокс с дневна в общо помещение, спалня, тераса и баня с тоалетна. Обектът е с изградени инсталации, с монтирана външна PVC дограма със стъклопакет и вътрешни MDF врати.    В помещенията са изпълнени следните довършителни работи:пода е на ламиниран паркет и теракот, стените са на лтекс върху гипскартон. Санитарния възел е на луксозен фаянс и теракот.    Монтирана е и вана.              

Имотът са намира в новосформиращ се квартал с жилищно и търговско предназначение в южната част на Банско, който се намира в близост до първа лифтова станция на Банско /на около 1 км/, до много нови хотелски комплекси, като "Танне", "Белвю", "Перун", "Лион", "Манастира", "Шато Вапцаров", както и в съседство с новите хотелски сгради на "Феър плей"-София и руските къщи на "Международен туристически център Свети Иван" ООД. Имотът е на плато на около 30-40 м над град Банско и е с ясно изразена панорама към града и цялото Разложко-Банско поле, както и към планините Пирин и Рила. Пътищата към обекта на оценка са асфалтирани до около 200 м преди самия обект. Приблизителни координати: 41.823237,23.491598

ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН!

          Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

         Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 20 февруари 2023 г. в 13:53 часа
Двустаен апартамент
36.15 кв.м
49 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
гр. Банско, ул. „Цар Симеон”, апартаментен комплекс „Бриз”
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 27.02.2023 до 27.03.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.03.2023 09:00