ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
1 284.00 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Надежда
Адрес
гр. София, бул. Рожен №2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

41,70% идеални части от цех за гравиране (склад за платове и гравьорно отделение) - сграда, съществувала към 1947г. като масивна, едноетажна, със застроена площ 1040кв.м., впоследствие надстроена с един етаж, като от нейния обем е премахната пристройка от запад и е извършена пристройка о т север, съставляваща двуетажна сграда със застроена площ 642 кв.м. и разгърната застроена площ 1284 кв.м., представляваща Сграда с идентификатор 68134.1380.2168.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, общ. Столична, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г., последно изменение със заповед; няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес сградата в гр. София, район Надежда, бул. „Рожен" №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1380.2168 със застроена площ от 642 кв.м.

 

Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление. Лице за контакт в кантората – Петър Атанасов, тел. 0879 08 51 65, email: [email protected]

Милен Иванов Бъзински
РЕГ. № ЧСИ
838
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул.”Витоша” №10, eт.1, ап.№3
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9805942
Мобилен телефон
0894373212
уебсайт
Публикувано на 15 март 2023 г. в 13:30 часа
Производствен имот
8 600.00 кв.м
551 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, бул. Рожен №2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 11:00
Публикувано на 15 март 2023 г. в 13:34 часа
Производствен имот
2 642.00 кв.м
129 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, бул. Рожен №2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 11:00
Публикувано на 15 март 2023 г. в 13:36 часа
Производствен имот
5 438.00 кв.м
339 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, бул. Рожен №2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 11:00
Публикувано на 16 март 2023 г. в 11:31 часа
Производствен имот
1 358.00 кв.м
2 361 916.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 09:00