ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
4
ПЛОЩ
100.08 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Връбница
Адрес
гр. София, район „Връбница“, ж.к."Обеля 1", блок 130
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в многофамилна жилищна сграда с гаражи, изградена на степен „груб строеж“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2818.2289 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди двеста осемдесет и девет), а съгласно нотариален акт за учредяване право на строеж съставляващо УПИ XV – 2289 от квартал 51 по регулационния план на гр. София, местност „Квартал Обеля“, с площ по нотариален акт 1039 кв. м. при съседи: от две страни улица, от изток – УПИ XVI – 737, УПИ XIV – 398, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68134.2818.2289.1.26 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди двеста осемдесет и девет точка едно точка двадесет и шест), изградена в груб строеж с адрес: гр. София, район „Връбница“, жилищен комплекс „Обеля 1 (едно)“, блок 130 (сто и тридесет), вход Б, етаж 4 (четвърти), обект 04.14 (нула четири точка четиринадесет), в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2818.2289, с предназначение на обекта – друг вид самостоятелен обект в сграда, а по проект – обслужващо помещение, на едно ниво, с площ от 100,08 (сто цяло и осем стотни квадратни метра), състоящ се от: преддверие, коридор, три стаи, АУСГУС помещение и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 68134.2818.2289.1.25, под обекта - 68134.2818.2289.1.22, над обекта – няма, при съседи по проект: от три страни двор, обект № 03.13 и стълбище, ведно с 5,49 % (пет цяло и четиридесет и девет стотни върху сто) идеални части  от общите части на сградата, представляващи 23,97 кв.м. (двадесет и три цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра) и съответните идеалните части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, описана по – горе;

 

Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление. Лице за контакт в кантората – Петър Атанасов, тел. 0879 08 51 65, email: [email protected]

 

Милен Иванов Бъзински
РЕГ. № ЧСИ
838
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул.”Витоша” №10, eт.1, ап.№3
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9805942
Мобилен телефон
0894373212
уебсайт
Публикувано на 15 март 2023 г. в 13:52 часа
Ателие, Таван
87.69 кв.м
106 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район „Връбница“, ж.к."Обеля 1", блок 130
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 11:00
Публикувано на 24 март 2023 г. в 18:07 часа
Ателие, Таван
126.50 кв.м
199 900.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. "Света Екатерина" №4
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 27.03.2023 до 27.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.04.2023 10:00