ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Панорама, Регулация
Етаж
2
ПЛОЩ
57.00 кв.м
Населено място
гр. Разлог
Адрес
ул. „Тодор Кондев” № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан е СГРАДА с идентификатор 61813.762.170.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 г./15.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-12615 -06.10.2014 г./06.10.2014 г. на Началник на СГКК – Благоевград, адрес на сградата: гр. Разлог, п.к. 2760, ул. „Мирчо Кипров” № 4, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.762.170, адрес на поземления имот: гр. Разлог, п.к. 2760, ул. „Мирчо Кипров” № 4, площ: 633 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2267, квартал: 145, парцел: XLVIII, съседи: 61813.762.184, 61813.762.169, 61813.762.186, 61813.762.171, застроена площ: 57 кв.м, брой етажи: 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

Сградата е на калкан със съседна подобна сграда. Конструкцията на сградата, която се намира имотът е монолитна, с тухлени носещи стени и под на стоманобетонова плоча между сутерен и първи етаж, като и под на гредоред между първи и втори етаж и таван на гредоред. Строителството е завършено през 1967 г,  като външно сградата е с мазилка, а покрива е скатен, дървен с керемиди.

Сутеренът е от 2 помещения със тухлени стени и височина от 1,70м.

Първи жилищен етаж се състои от 3 стаи – кухня, дневна и спалня, без баня и тоалетна на етажа, и междуетажно стълбище. Подовата настилка е OSB плоскости, стените  са мазилка, таваните са на мазилка. Дограмата по прозорци и врати е дървена, стара. 

Втори жилищен етаж се състои от 3 стаи – кухня, дневна и спалня, тераса, без баня и тоалетна на етажа, и междуетажно стълбище. Подовата настилка е дюшеме, стените  са мазилка, таваните са на мазилка. Дограмата по прозорци и врати е дървена, стара.  

Имотът се намира на ул. „Мирчо Кипров” /„Тодор Кондев”/ № 4 в широк център на гр. Разлог, в непосредствена близост до хотел „Разлог. Пътищата около обекта са с трайна асфалтирана настилка. Екологичната обстановка е нормална. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. Приблизителни координати: 41.881407, 23.459632

ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН.

          Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт