ПЛОЩ
841.00 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Подуене
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Цеков Николов
СРОК
от 24.03.2023 до 24.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.04.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1) Поземлен имот с идентификатор 68134.602.1062 находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-4/09.03.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за измение. Адрес на поземления имот: гр. София, район Подуяне, ул. "Резбарска", местността Соленика. Площ: 326 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: за друг вид застрояване. Категория на земята: 4. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 974, 1070, 106, квартал: 1, парцел: II. Съседи: 68134.602.26, 68134.602.1071, 68134.602.1805, 68134.602.45, 68134.602.41.

2) Поземлен имот с идентификатор 68134.602.45 находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-4/09.03.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за измение. Адрес на поземления имот: гр. София, район Подуяне, кв. Малашевци, местност СОЛЕНИКА. Площ: 515 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: за друг вид застрояване. Категория на земята: 4. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 1062. Съседи: 68134.602.1062, 68134.602.1071, 68134.602.1805, 68134.602.1058, 68134.602.41.

Георги Цеков Николов
РЕГ. № ЧСИ
923
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул. "Витоша" № 43, ет.1/НП, ап.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 4949499
Мобилен телефон
0899983292
Публикувано на 24 февруари 2023 г. в 12:02 часа
Парцел
646.00 кв.м
869 065.33 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Христаки Павлович №7
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 27.02.2023 до 27.03.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.03.2023 10:00
Публикувано на 2 март 2023 г. в 15:35 часа
Парцел
1 700.00 кв.м
592 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Герман
Адрес
СО - Район Панчарево, с. Герман, в.з. Врана-Лозен, ул. Искър № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 10.03.2023 до 10.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.04.2023 10:30
Публикувано на 7 март 2023 г. в 09:16 часа
Парцел
607.00 кв.м
28 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район „Витоша“, ул. „Зографи Молерови“ №2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 10.03.2023 до 10.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.04.2023 09:00
Публикувано на 7 март 2023 г. в 15:18 часа
Парцел
2 640.00 кв.м
200 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, ж.к.Бенковски, ул."Игрище"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 10.03.2023 до 10.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.04.2023 11:00