ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
3
ПЛОЩ
139.73 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Оборище
Квартал
ЦЕНТЪР
Адрес
гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков-Корсаков" №115, вх. "А" и "Б", ет. 3, ап. 6 и 17
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ обединен от апартамент № 6 /шест/ и апартамент № 17 /седемнадесет/, находящ се в гр. София, бул. „Княз Ал.Дондуков- Корсаков“ № 115 /сто и петнадесет/ бивш бул. „Бирюзов“ № 59 /петдесет и девет/, вход „А“ и „Б“, на 3 /трети/ етаж, с обща застроена площ от 139.73 /сто тридесет и девет цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от три стаи, две кухни, две бани, хол, тоалетна, входни антрета и тераси, при съседи на жилището: от изток- двор, от запад- ул.“Малкара“, от север- апартамент № 5 /пет/- на сем. Иванови, и от юг- апартамент № 19 /деветнадесет/- сем. Джагаров, заедно с ТАВАН № 17 /седемнадесет/ при съседи: от изток- таван № 18 /осемнадесет/ на сем. Николови, от запад- таван № 16 /шестнадесет/ на сем. Бенчеви, от север- коридор и от юг- бул. „Дондуков“, заедно с мазе № 16 /шестнадесет/ при съседи: от изток- мазе №17 /седемнадесет/ на сем. Джагарови, от запад- мазе № 15 /петнадесет/ на сем. Петкови, от север- коридор, от юг- бул. „Дондуков“ и МАЗЕ № 23 /двадесет и три/ при съседи: от изток- коридор, от запад- ул.“Малкара“, от север- мазе- № 24 /двадесет и четири/- сем. Иванови и от юг- мазе № 22 /двадесет и две/- сем. Стойкови, ведно с 7.54% /седем цяло и петдесет и четири стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, а съгласно схема № 15-574461-28.05.2022г. на самостоятелен обект в сграда, имотът е с идентификатор 68134.404.355.2.19 /шест, осем, едно, три, четири, точка четири, нула, четири, точка, три, пет, пет, точка, две, точка, едно, девет/ гр. София, община Столична, област София /столица/, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-45/09.07.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед- няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр. София, район Оборище, бул. “Княз Ал.Дондуков- Корсаков“ № 115 /сто и петнадесет/ вход А-Б, етаж 3 /три/, апартамент 6-17 /шест- седемнадесет/, самостоятелния обект се намира в сграда № 2 /две/, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.404.355 /шест, осем, едно, три, четири, точка четири, нула, четири, точка, три, пет, пет/, предназначение на самостоятелния обект- жилище, апартамент, брой на нива на обекта 1 /едно/, посочена в документа площ 139.73 /сто тридесет и девет цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м., прилежащи части: таван № 17 /седемнадесет/, както и с 7.54% /седем цяло и петдесет и четири стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, стар идентификатор: 68134.404.355.1.6 /шест, осем, едно, три, четири, точка четири, нула, четири, точка, три, пет, пет, точка, едно, точка шест/ : 68134.404.355.1.7 /шест, осем, едно, три, четири, точка четири, нула, четири, точка, три, пет, пет, точка, едно, точка седем/, ниво- 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- : 68134.404.355.2.9 /шест, осем, едно, три, четири, точка четири, нула, четири, точка, три, пет, пет, точка, две, точка девет/, под обекта: : 68134.404.355.2.4 /шест, осем, едно, три, четири, точка четири, нула, четири, точка, три, пет, пет, точка, две, точка четири/, над обекта: : 68134.404.355.1.6 /шест, осем, едно, три, четири, точка четири, нула, четири, точка, три, пет, пет, точка, две, точка едно, нула/.

Милен Иванов Бъзински
РЕГ. № ЧСИ
838
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул.”Витоша” №10, eт.1, ап.№3
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9805942
Мобилен телефон
0894373212
уебсайт
Публикувано на 20 март 2023 г. в 16:56 часа
Многостаен апартамент
116.97 кв.м
426 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Атанас Узунов № 31
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Неделчо Любомиров Митев
СРОК
от 21.03.2023 до 21.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.04.2023 09:00
Публикувано на 21 март 2023 г. в 17:24 часа
Многостаен апартамент
109.20 кв.м
250 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. "11-ти август" № 46
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 24.03.2023 до 24.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.04.2023 09:00
Публикувано на 22 март 2023 г. в 15:36 часа
Многостаен апартамент
110.00 кв.м
468 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район "Оборище", бул. "Княз Александър Дондуков" №25
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 27.03.2023 до 27.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.04.2023 11:00