ПЛОЩ
862.00 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
СО, р-н Овча купел, в. з. Горна баня, ул. Патриот № 2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Тодоров Чолаков
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4330.116 /шест осем едно три четири точка четири три три нула точка едно едно шест/, целият придобит в режим на съпружеска имуществена общнос,т съгласно скица № 52170/30.08.2013г. издадена от СГКК - гр.София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: гр.София, СО, район Овча купел, ул.Патриот 2 /две/; с площ: 862 /осемстотин шестдесет и два/ квадратни метра; УРБАНИЗИРАНА; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); с номер по предходен план: 116 /едно едно шест/; квартал 16 /едно шест/; парцел IX /девети/; при съседи: имот с идентификатор № 68134.4330.1644 /шест осем едно три четири точка четири три три нула точка едно шест четири четири/; имот с идентификатор № 68134.4330.114 /шест осем едно три четири точка четири три три нула точка едно едно четири/; имот с идентификатор № 68134.4330.115 /шест осем едно три четири точка четири три три нула точка едно едно пет/; имот с идентификатор № 68134.4330.1 /шест осем едно три четири точка четири три три нула точка едно/; имот с идентификатор № 68134.4330.120 /шест осем едно три четири точка четири три три нула точка едно две нула/; имот с идентификатор № 68134.4330.851 /шест осем едно три четири точка четири три три нула точка осем пет едно/, а съгласно акт за собственост недвижимия имот представлява: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IX-116 /девети отреден за имот с планоснимачен номер едно едно шест/ - /стар № III-1687/ от квартал 16 /шестнадесети/, по плана на град София, Столична община, район "Овча купел", местността "в.з.Горна баня", ул."Патриот" № 2, с площ от 900 /деветстотин/ кв.м., при съседи: Елисавета Й. Найденова; Ефтим Ив. Дяченко; улица и Райна Гр.Гигова.

Иван Тодоров Чолаков
РЕГ. № ЧСИ
783
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул.”Цар Борис III” №7, ет.3, офис 5
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
024111783
Публикувано на 24 февруари 2023 г. в 12:02 часа
Парцел
646.00 кв.м
869 065.33 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Христаки Павлович №7
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 27.02.2023 до 27.03.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.03.2023 10:00
Публикувано на 2 март 2023 г. в 15:35 часа
Парцел
1 700.00 кв.м
592 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Герман
Адрес
СО - Район Панчарево, с. Герман, в.з. Врана-Лозен, ул. Искър № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 10.03.2023 до 10.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.04.2023 10:30
Публикувано на 7 март 2023 г. в 09:16 часа
Парцел
607.00 кв.м
28 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район „Витоша“, ул. „Зографи Молерови“ №2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 10.03.2023 до 10.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.04.2023 09:00
Публикувано на 7 март 2023 г. в 15:18 часа
Парцел
2 640.00 кв.м
200 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, ж.к.Бенковски, ул."Игрище"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 10.03.2023 до 10.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.04.2023 11:00