ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
44.00 кв.м
Населено място
гр. Бургас
Район
БУРГАС
Адрес
гр. Бургас, ул. Булаир № 1, вх. Б, ет. 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 27.03.2023 до 27.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.04.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 07079.618.35.1.32 /нула седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин и осемнадесет, точка, тридесет и пет, точка, едно, точка, тридесет и две/ по КК и КР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/ 30.01.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, с последващо изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект, извършено със Заповед № КД-14-02-602/06.04.2011 г. на Началника на СГКК-Бургас, адрес на имота: гр. Бургас, ул. "Булаир" № 1, вх. Б, ет. 1, като самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор: 07079.618.35, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 44,00 кв.метра /четиридесет и четири/, прилежащи части: таванско помещение с площ от 3,75 кв.метра /три цяло и седемдесет и пет/, избено помещение площ от 6,00 кв.метра /шест/, 2.388 % идеални части от общите части и от правото на строеж върху терена, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.618.35.1.18, под обекта: няма, над обекта: 07079.618.35.1.20.

Станимира Стефанова Николова
РЕГ. № ЧСИ
805
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев No47, партер
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 820688
Мобилен телефон
0895 662546; 0897 933878
Публикувано на 27 февруари 2023 г. в 12:50 часа
Двустаен апартамент
58.00 кв.м
56 016.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 09:00
Публикувано на 28 февруари 2023 г. в 11:11 часа
Двустаен апартамент
58.47 кв.м
55 944.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Айтос
Адрес
гр. АЙтос, ул. Стефан Караджа № 4, вх.2, ет.1
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 06.03.2023 до 06.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.04.2023 09:30
Публикувано на 1 март 2023 г. в 14:34 часа
Двустаен апартамент
65.20 кв.м
152 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свети Влас
Адрес
гр. Свети Влас, ваканционен комплекс „РОМАНС ПАРИЖ“, м. „ЮРТА - ПОД ПЪТЯ“ вх. А, ет. 5, ап. А608
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 10.03.2023 до 10.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.04.2023 13:30
Публикувано на 1 март 2023 г. в 15:31 часа
Двустаен апартамент
64.30 кв.м
143 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свети Влас
Адрес
гр. Свети Влас, ваканционен комплекс „РОМАНС ПАРИЖ“, м. „ЮРТА - ПОД ПЪТЯ“ вх. В, ет. 2, ап. В308
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 10.03.2023 до 10.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.04.2023 13:30