ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
30.00 кв.м
Населено място
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 19.03.2023 до 19.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.04.2023 14:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

  2 / 3 ид.ч. от Магазин № 1, находящ се в гр. Варна, бул. “Вл. Варненчик“ № 150 със застроена площ от 30.00 кв.м., на първи етаж в жилищна сграда с идентификатор № 10135.1030.337.2, заедно със санитарен възел, при граници на магазина по документ за собственост: магазин № 2, двор и улица, изграден в поземлен имот пл. № 8, в квартал 542 по регулационния план на 14-ти под район на града, ведно с 98,00 кв.м. идеални части от поземлен имот с пл. № 8, целият с площ от 282,00 кв.м., при граници на поземления имот по документ за собственост: улица, имоти с пл. № 9, пл. № 13, пл. № 7, сега съгласно справка по кадастралната карта поземлен имот с идентификатор 10135.1030.337, с площ от 531,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при съседи: 10135.1501.1157, 10135.1030.336, 10135.1030.344, 10135.1030.343, 10135.1030.342, 1035.1030.341, 10135.1030.340, 1035.1030.338.

Илиана Станчева Николова
РЕГ. № ЧСИ
712
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул.”Бдин" № 14А, ет.1
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 606 313
Мобилен телефон
0876871482
Публикувано на 24 януари 2023 г. в 15:51 часа
Магазин
30.72 кв.м
48 060.90 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул. Оборище 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 24.03.2023 до 24.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.04.2023 13:00
Публикувано на 24 февруари 2023 г. в 09:09 часа
Магазин
106.00 кв.м
180 497.10 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул. Авксеннтий Велешки 17
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 10.04.2023 до 10.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.05.2023 14:00
Публикувано на 24 февруари 2023 г. в 10:29 часа
Магазин
596.00 кв.м
2 061 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Денчева Георгиева
СРОК
от 27.02.2023 до 27.03.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.03.2023 12:00
Публикувано на 1 март 2023 г. в 09:50 часа
Магазин
209.25 кв.м
294 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
УЛ. ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ 47
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 05.03.2023 до 05.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.04.2023 09:30