ПЛОЩ
1 540.00 кв.м
Населено място
с. Голица
Адрес
с. Голица, общ. Долни чифлик, обл. Варна,
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 19.03.2023 до 19.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.04.2023 14:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 1 / 3 идеална част от УПИ № I - 15, находящ се в кв. 5 по плана на село Голица, община Долни чифлик, област Варна с площ от 1 450,00 кв. м., при граници: от две страни улици и УПИ № II - 15, а съгласно влязла в сила Заповед РД-18-79/19.04.2022 г. на изпълнителен директор на АГКК, с която е одобрена кадастралната карта на населеното място ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15597.502.57 с площ от 2 834,00 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 15, квартал 5, парцел I, II, при съседи граници и съседи: 15597.102.13, 15597.502.54, 15597.502.55, 15597.502.565, 15597.502.58, 15597.102.284, 15597.102.9.

Илиана Станчева Николова
РЕГ. № ЧСИ
712
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул.”Бдин" № 14А, ет.1
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 606 313
Мобилен телефон
0876871482
Публикувано на 2 февруари 2023 г. в 15:46 часа
Парцел
490.00 кв.м
125 095.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул. Острава 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 24.03.2023 до 24.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.04.2023 15:30
Публикувано на 3 февруари 2023 г. в 14:55 часа
Парцел
1 598.00 кв.м
6 519.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Аксаково
Адрес
гр. Аксаково, с.о. Ментеше
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 24.03.2023 до 24.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.04.2023 15:45
Публикувано на 10 февруари 2023 г. в 13:42 часа
Парцел
609.00 кв.м
39 528.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
гр.Варна, КК Чайка
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румяна Велкова Тодорова
СРОК
от 27.02.2023 до 27.03.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.03.2023 09:10
Публикувано на 10 февруари 2023 г. в 13:46 часа
Парцел
5 002.00 кв.м
30 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Близнаци
Адрес
с.Близнаци, обл.Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румяна Велкова Тодорова
СРОК
от 27.02.2023 до 27.03.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.03.2023 09:00