ПЛОЩ
1 082.00 кв.м
Населено място
с. Михалци
Район
Община Павликени
Адрес
село Михалци, ул. „41 – ва“ № 13
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 18.03.2023 до 18.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.04.2023 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVIII – 973, с административен адрес село Михалци, ул. „41 – ва“ № 13, съгласно скица № 407/07.05.2021 г. на Общ. Павликени, в квартал 55 по подробния устройствен план на с. Михалци, община Павликени с площ от 1 082 кв.м, незастроен, ведно с направените в него подобрения и трайни насаждения, при граници и съседи: улица, УПИ XIX – 973, УПИ X – 517 и УПИ XVII – 520.

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 20 февруари 2023 г. в 16:01 часа
Парцел
3 000.00 кв.м
9 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Леденик
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 27.02.2023 до 27.03.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.03.2023 08:30
Публикувано на 21 февруари 2023 г. в 13:53 часа
Парцел
1 000.00 кв.м
4 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стражица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 28.02.2023 до 28.03.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.03.2023 09:00
Публикувано на 21 февруари 2023 г. в 14:05 часа
Парцел
2 690.00 кв.м
4 230.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Царски извор
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 28.02.2023 до 28.03.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.03.2023 09:00
Публикувано на 21 февруари 2023 г. в 14:14 часа
Парцел
1 508.00 кв.м
2 700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Асеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 28.02.2023 до 28.03.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.03.2023 09:00