ПЛОЩ
720.00 кв.м
Населено място
с. Малко Тръново
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румяна Бончева Манджурова
СРОК
от 24.03.2023 до 24.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.04.2023 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОБЕКТ‑ краварник, със застроена от площ от 720 кв.м.по документ за собственост, а по кадастрална схема – 814 кв.м. по инв.№ 346 (триста четиридесет и шест) построен в имот № 000357 (триста петдесет и седем)‑стопански двор на село Малко Тръново,община Чирпан,област Стара Загора, целия 6,143 дка. (шест декара сто четиридесет и три квадратни метра) държавна собственост, при граници: имот № 010018,имот № 010019,имот № 000358 стопански двор и път,  представляващ

Румяна Бончева Манджурова
РЕГ. № ЧСИ
868
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Казанлък, ул.”Славянска" № 6, ет.1, офиси № 1 и № 3
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
0431 64359
Мобилен телефон
0888377678