ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
-1
ПЛОЩ
16.76 кв.м
Населено място
гр. Варна
Адрес
гр. Варна, ул. „Бачо Киро“ № 22 - А, ет. -1
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 19.03.2023 до 19.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.04.2023 14:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1 / 2 ид.ч. от Гараж 7 с идентификатор № 10135.1506.238.2.2 с площ от 16,76 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Бачо Киро“ № 22 - А, ет. -1, Самостоятелният обект се намира на етаж -1 в сграда с идентификатор № 10135.1506.238.2, брой надземни етажи 8, брой подземни етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.1506.238, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, както и 0,2413 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1506.238.2.2.3, под обекта: няма и над обекта: 10135.1506.238.2.5, КАКТО и 12,26 кв.м. ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 10135.1506.238 целия с площ от 989,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Бачо Киро“ № 22 - А. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване ( над 15 m ), при  граници и съседи: 10135.1506.392, 10135.1506.233, 10135.1506.218, 10135.1506.230, 10135.1506.228, 10135.1506.237.

Илиана Станчева Николова
РЕГ. № ЧСИ
712
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул.”Бдин" № 14А, ет.1
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 606 313
Мобилен телефон
0876871482
Публикувано на 20 февруари 2023 г. в 15:17 часа
Гараж
55.67 кв.м
59 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул. Люляк № 33
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивета - Луис Контрерас Ернандес
СРОК
от 10.03.2023 до 10.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.04.2023 11:00
Публикувано на 21 март 2023 г. в 11:03 часа
Гараж
17.60 кв.м
8 695.44 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 19.05.2023 до 19.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2023 09:15
Публикувано на 21 март 2023 г. в 11:04 часа
Гараж
15.44 кв.м
8 695.44 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 19.05.2023 до 19.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2023 09:00