ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
15.44 кв.м
Населено място
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 19.05.2023 до 19.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2569.138.1.70 /едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка едно три осем точка едно точка седем нула/ находящ се в гр. Варна по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, к.к. Св. Св. Константин и Елена, АБАТКО, ет.-2 /минус две/, гараж 12 /дванадесет/, самостоятелният обект се намира на етаж -2 /минус две/, в сграда с идентификатор 10135.2569.138.1 /едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка едно три осем точка едно/, предназначение: Жилищна сграда-многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор:  10135.2569.138 /едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка едно три осем/, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ 15.44 /петнадесет цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м, прилежащи части: 11.11 /единадесет цяло и единадесет стотни/ кв.м, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2569.138.1.71, 10135.2569.138.1.69, под обекта: няма, над обекта: няма;

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 21 март 2023 г. в 11:03 часа
Гараж
17.60 кв.м
8 695.44 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 19.05.2023 до 19.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2023 09:15
Публикувано на 27 април 2023 г. в 17:02 часа
Гараж
224.00 кв.м
102 044.44 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Димитрова Костова-Данова
СРОК
от 05.05.2023 до 05.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.06.2023 09:00
Публикувано на 15 май 2023 г. в 09:35 часа
Гараж
23.00 кв.м
22 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 03.06.2023 до 03.07.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2023 13:00