ПЛОЩ
972.00 кв.м
Населено място
с. Селце
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 19.05.2023 до 19.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2023 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в с.Селце, общ.Каварна, обл.Добрич, ул. "Първа" №5А, представляващ 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66113.501.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 972кв.м., с номер по предходен план: 41, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс и 1/6 /една шеста/ идеална част от построената в имота СГРАДА с идентификатор 66113.501.41.1, с площ от 171кв.м., Брой етажи:1. Предназначение: Селскостопанска сграда, при съседи: 66113.501.9526, 66113.501.42, 66113.501.41.1, 66113.501.9509, 66113.501.40.

Николай Петров Ников
РЕГ. № ЧСИ
810
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул.”България” №1, ет.2,офис№ 205
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 604583
Мобилен телефон
0878377207
уебсайт
Публикувано на 13 март 2023 г. в 08:50 часа
Други
38.00 кв.м
1 728.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Камен
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 08.05.2023 до 08.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.06.2023 09:00
Публикувано на 24 април 2023 г. в 15:08 часа
Други
9 000.00 кв.м
85 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каварна
Адрес
320-2022
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 29.05.2023 до 29.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2023 09:00
Публикувано на 15 май 2023 г. в 15:39 часа
Други
30.00 кв.м
7 300.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каварна
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 06.06.2023 до 06.07.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2023 11:00