ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
3
ПЛОЩ
55.05 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
ж.к. Люлин
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 30.04.2023 до 30.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АТЕЛИЕ №2 /две/, находящо се на Ш-ти /трети/ етаж, , в гр. София, CO - район “Люлин” ж.к. “Люлин”, в новопостроената жилищната сграда в УПИ № II- 836 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин тридесет и шест/ от квартал 46 по плана на гр. София, местност “Люлин - 3 м.р”, целият с площ от 1 520 /хиляда петстотин и двадесет/ кв. метра, при съседи по скица: улица, УПИ № Ш-792 /трети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин деветдесет и две/, УПИ № XIV-853 /четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин петдесет и три/, УПИ XIII-853 /тринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин петдесет и три/, УПИ № ХП-853 /дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин петдесет и три/ и УПИ № I /първи/ - За Поща, което ателие се състои от помещение-ателие и санитарен възел, със застроена площ от 55,05 /петдесет и пет цяло и пет стотни/ кв.метра, и тераса с площ от 24.50 /двадесет и четири цяло и петдесет стотни/ кв.метра, при съседи по одобрен архитектурен проект: коридор, ателие №1 /едно/, двор, ателие №3 /три/, ЗАЕДНО с принадлежащите към ателието 1.14 % /едно цяло и четиринадесет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 1.14 % /едно цяло и четиринадесет стотни върху сто/ идеални части от урегулирания поземлен имот, в който е построена тази сграда, подробно описано по-горе

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 2 май 2023 г. в 17:21 часа
Ателие, Таван
51.00 кв.м
72 450.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
кв. Сименово, ул. 197, бл.1.1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 15.05.2023 до 15.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.06.2023 10:30