ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
1
ПЛОЩ
19.89 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
ж.к. Люлин
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 30.04.2023 до 30.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ГАРАЖ №2 /две/, находящ се на партерния етаж в гр. София, CO - район “Люлин” ж.к. “Люлин”, в новопостроената жилищната сграда в УПИ № II- 836 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин тридесет и шест/ от квартал 46 по плана на гр. София, местност “Люлин - 3 м.р”, целият с площ от 1 520 /хиляда петстотин и двадесет/ кв. метра, при съседи по скица: улица, УПИ № Ш-792 /трети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин деветдесет и две/, УПИ № XIV-853 /четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин петдесет и три/, УПИ № XIII-853 /тринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин петдесет и три/, УПИ № ХП-853 /дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин петдесет и три/ и УПИ № I /първи/ - За Поща, при съседи по одобрен архитектурен проект: гараж № 3 /три/, двор, складово помещение и мазе /склад/ №4, със застроена площ от 19.89 /деветнадесет цяло и осемдесет и девет стотни/ кв.метра, ЗАЕДНО с принадлежащите към гаража 0.28% /нула цяло двадесет и осем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 0.28% /нула цяло двадесет и осем стотни върху сто/ идеални части от урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, подробно описан по-горе

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 25 април 2023 г. в 11:58 часа
Гараж
20.00 кв.м
26 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ж.к. Люлин бл.765
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Недялка Илиева Ковачева
СРОК
от 26.04.2023 до 26.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.05.2023 00:00
Публикувано на 3 май 2023 г. в 15:34 часа
Гараж
26.21 кв.м
61 608.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. "Кричим" № 47
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 05.05.2023 до 05.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.06.2023 09:00
Публикувано на 11 май 2023 г. в 15:40 часа
Гараж
42.84 кв.м
41 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район „Подуяне“, ул. „Златоструй“ №12
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 12.05.2023 до 12.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.06.2023 09:00
Публикувано на 12 май 2023 г. в 12:54 часа
Гараж
16.94 кв.м
40 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. "Борово" № 57-59
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ангел Стоянов Петров
СРОК
от 15.05.2023 до 15.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.06.2023 10:30