ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
1
ПЛОЩ
288.00 кв.м
Населено място
с. Владая
Адрес
с. Владая, район Витоша
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 05.05.2023 до 05.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.06.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 (една втора) идеална част от Поземлен имот с идентификатор 11394.4266.335, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владая, район „Витоша“, одобрени със Заповед № РД-18-44/21.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 288 кв. м, с трайно предназначение на територията: защитена, начин на трайно ползване: друг вид недървопроизводителна горска площ, при съседи поземлени имоти с идентификатори 11394.1796.1775, 11394.4266.334, 11394.4266.320, 11394.4266.336, 11394.1796.1774, който поземлен имот, заедно с поземлен имот с идентификатор 11394.1796.1775, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владая, район „Витоша“, одобрени със Заповед № РД-18-44/21.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 44 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи поземлени имоти с идентификатори 11394.1796.2078, 11394.1796.2075, 11394.4266.334, 11394.4266.335, 11394.4266.336, 11394.1796.1774, представляват Дворно място, находящо се в гр. София, квартал „Владая ІІ (втора) част“, с площ от 357 (триста петдесет и седем) кв. м, съставляващо имот с планоснимачен номер 1625 (хиляда шестстотин двадесет и пет), нанесен в кадастрален лист № В-7-6-В (буква В тире седем тире шест тире буква В), при граници: Васил Атанасов Арнаудов, гора и от две страни път, без построената в дворното място барарка и други подобрения

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 10 април 2023 г. в 14:07 часа
Парцел
5 002.00 кв.м
26 899.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
Адрес
местност Ръсовица
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 29.04.2023 до 29.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2023 09:00
Публикувано на 10 април 2023 г. в 14:12 часа
Парцел
5 102.00 кв.м
27 475.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
Адрес
местност Полето
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 29.04.2023 до 29.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2023 09:00
Публикувано на 21 април 2023 г. в 11:18 часа
Парцел
1 375.00 кв.м
88 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, вилна зона Малинова долина - Герена, ул. "Бука"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 29.04.2023 до 29.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2023 11:00
Публикувано на 25 април 2023 г. в 12:31 часа
Парцел
1 586.00 кв.м
689 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ж.к. Малинова долина
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Недялка Илиева Ковачева
СРОК
от 26.04.2023 до 26.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.05.2023 00:00