ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
1
ПЛОЩ
100.57 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
Овча купел, ул. 652-ра № 24
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 29.05.2023 до 29.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ № 22 (двадесет и две), находящ се на 1 (първи) етаж във вход „Б“ на жилищната сграда на ул. „652-ра (шестстотин петдесет и втора)“ (ул. „Леденче“) № 24 (двадесет и четири) в ж.к. „Овча купел“, район „Овча купел“ град София, със застроена площ от 100,57 (сто цяло и петдесет и седем стотни) кв.м., състоящ се от две стаи, дневна-трапезария, кухня и сервизни помещения, при съседи: изток-предблоково пространство, стълбищна клетка и асансьорна шахта, запад- двор и апартамент № 21, север- предблоково пространство, юг- апартамент № 21 и асансьорна шахта, югоизток- коридор, отгоре- апартамент № 26, отдолу- магазин № 8, магазин № 9 и помещение за колички, заедно с прилежащото МАЗЕ № 22 (двадесет и две), с площ от 6,69 (шест цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м., при граници: изток- абонатна, запад- коридор, севе – мазе № 21, юг- мазе № 23, отгоре- гараж № 31, както и прирпадащите се 2,057 % (две цяло петдесет и седем хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в ковто е построена сградата, съставляващо УПИ III-118, 118a (трети за имот планоснимачен номер сто и осемнадесет сто осемнадесет индекс „а“) от квартал 208 (двеста и осем), а съгласно схема № 15-33878-15.01.2023г. заснет като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4335.9680.1.22, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, при последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. София, район Овча купел, кв. „Овча купел“, ул. „Леденче“ № 24, ет.1, ап.22, който самостоятелен обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 68134.4335.9680.1, с предназначение: Жилищна сграда- многофамилна, която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатори 68134.4335.2022, 68134.4335.9680, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение, при брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 100,57 кв.м., с прилежащи части мазе № 22 с площ 6,69 кв.м.; 2,057 % ид.ч. от общ.ч. на сгр., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 68134.4335.9680.1.21, под обекта- 68134.4335.9680.1.61, над обекта- 68134.4335.9680.1.26, стар идентификатор 68134.4335.2023.1.22

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 27 април 2023 г. в 15:43 часа
Тристаен апартамент
104.07 кв.м
147 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ж.к. Изток, ул. "Цариградско шосе" № 20, бл. 14, ет. 7, ап. 24
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галин Стоянов Костов
СРОК
от 02.05.2023 до 02.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.06.2023 09:00
Публикувано на 3 май 2023 г. в 10:55 часа
Тристаен апартамент
88.08 кв.м
17 277.44 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район Връбница, блок 615, вх. Б, ет.4, ап. 11
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Цеков Николов
СРОК
от 15.05.2023 до 15.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.06.2023 09:00
Публикувано на 3 май 2023 г. в 15:16 часа
Тристаен апартамент
80.39 кв.м
258 224.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. "Кричим" № 47
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 05.05.2023 до 05.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.06.2023 09:00
Публикувано на 4 май 2023 г. в 10:03 часа
Тристаен апартамент
88.53 кв.м
112 212.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район „Подуяне“, ул. „Златица“ № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 05.05.2023 до 05.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.06.2023 11:00