ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
2
ПЛОЩ
81.38 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
бул. „Христо Ботев“ № 27
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 06.06.2023 до 06.07.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ № 3 (три), находящ се в гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 27, на първи надпартерен етаж, състоящ се от две стаи, вестибюл, кухня, баня-клозет, две антрета, два килера и един балкон, със застроена площ от 81,38 (осемдесет и един цяло и тридесет и осем стотни) кв. метра, при съседи: изток – бул. „Христо Ботев“, запад – двор, север – етажна собственост „Н. Савов“ на бул. „Христо Ботев“ № 29, юг – стълбище и апартамент на Георги и Величка Кръстеви, заедно с Таванско помещение, без номер, с площ от 6,88 (шест цяло и осемдесет и осем стотни) кв. метра, при съседи: изток – бул. „Христо Ботев“, запад – коридор, север – таванско помещение на Георги и Величка Кръстеви, юг – таванско помещение на Мария Игнатова Пекачева, заедно с Избено помещение, без номер, с площ от 5,64 (пет цяло и шестдесет и четири стотни) кв. метра, при съседи: изток – бул. „Христо Ботев“, запад – коридор, север – избено помещение на Спас Т. Килимджиев, юг – избени помещения на Вълчо Вълчев Емилов и на Мария Килимджиева и Костадинка Т. Мизова, заедно с 10,88 % ид. части от общите части на сградата и от дворното място, съставляващо парцел V-5 (пети отреден за имот с планоснимачен номер пет), стар УПИ, съставляващ парцел V (пет), в кв. 321 (триста двадесет и едно), по плана на гр. София, м. „Центъра зона Г-6“, стара местност Центъра, цялото с площ от 339,60 (триста тридесет и девет цяло и шестдесет стотни) кв. метра, при съседи: бул. „Христо Ботев“, Хвърлев, Н.Савов, Атанас Илиев и при граници: бул. „Христо Ботев“, УПИ VІ-6, УПИ ХVІІ-17 и УПИ ІV-4, заснет съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/20.06.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение засягащо самостоятелния обект от 22.11.2021 г., като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.203.38.1.4 (шест, осем, едно, три, четири, точка, две, нула, три, точка, три, осем, точка, едно, точка, четири), адрес на имота: гр. София, район „Красно село“, бул. „Христо Ботев“ № 27, ет. 2, ап. 3, самостоятелният обект се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 68134.203.38.1, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.203.38, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 81,38 (осемдесет и един цяло и тридесет и осем стотни) кв. метра, прилежащи части: таванско помещение от 6,88 кв. м, избено помещение от 5,64 кв. м, 10,88 % ид. части от общите части на сградата, при съседи в сградата самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж – 68134.203.38.1.3, под обекта – 68134.203.38.1.2, 68134.203.38.1.1, над обекта – 68134.203.38.1.6

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 27 април 2023 г. в 15:43 часа
Тристаен апартамент
104.07 кв.м
147 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ж.к. Изток, ул. "Цариградско шосе" № 20, бл. 14, ет. 7, ап. 24
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галин Стоянов Костов
СРОК
от 02.05.2023 до 02.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.06.2023 09:00
Публикувано на 3 май 2023 г. в 10:55 часа
Тристаен апартамент
88.08 кв.м
17 277.44 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район Връбница, блок 615, вх. Б, ет.4, ап. 11
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Цеков Николов
СРОК
от 15.05.2023 до 15.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.06.2023 09:00
Публикувано на 3 май 2023 г. в 15:16 часа
Тристаен апартамент
80.39 кв.м
258 224.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. "Кричим" № 47
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 05.05.2023 до 05.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.06.2023 09:00
Публикувано на 4 май 2023 г. в 10:03 часа
Тристаен апартамент
88.53 кв.м
112 212.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район „Подуяне“, ул. „Златица“ № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 05.05.2023 до 05.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.06.2023 11:00