ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
4
ПЛОЩ
65.84 кв.м
Населено място
гр. Самоков
Район
Самоков
Адрес
к.к. Боровец
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Атанасов Лазаров
СРОК
от 29.05.2023 до 29.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект с идентификатор 65231.919.144.4.78 (шест, пет, две, три едно, точка, девет, едно девет, точка, едно, четири, четири, точка, четири, точка седем, осем), съгласно схема № 15-249875/10.03.2021 г., гр. Самоков, община Самоков, област София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД № 18-3/27.01.2005г. на изпълнителния дикректор на АГКК, последно изменение по кадастралната карта, засягащо самостоятелния обект е от 02.09.2009 г., с адрес на имота: гр. Самоков, п.к. 2010, к.к. ”Боровец” апратаментен хотел „Кокиче”, ет. 4, ап. А70. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 65231.919.144.4 (шест, пет, две, три, едно, точка, девет, едно, девет, точка, едно, четири, четири, точка, четири), разположена в поземлен имот с идентификатор 65231.919.144 (шест, пет, две, три, едно, точка, девет, едно, девет, точка, едно, четири, четири), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива - 1, с посочена в документа площ от 65.84 (шестдесет и пет цяло и осемдесет и четири стотни) кв.м., прилежащи части: 16.73 кв.м. от общите части на сградата, ниво: 1, при съседи в сградата: на същия етаж: 65231.919.144.4.77 и 65231.919.144.4.79, под обекта: 65231.919.144.4.58, над обекта: 65231.919.144.4.92, стар идентификатор: няма

Стоян Атанасов Лазаров
РЕГ. № ЧСИ
927
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Елин Пелин, пл. Независимост №2, ет. 2
Окръжен съд
Софийски окръжен съд /СОС/
Телефон
0700 11927
Мобилен телефон
0895735974
уебсайт
Публикувано на 24 април 2023 г. в 09:18 часа
Двустаен апартамент
57.05 кв.м
51 300.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Златица
Адрес
гр. Златица, ул. Георги Бенковски № 2-А
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Атанасов Лазаров
СРОК
от 26.04.2023 до 26.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.05.2023 09:00