ПЛОЩ
1 500.00 кв.м
Населено място
с. Пчеларово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 13.06.2023 до 13.07.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.07.2023 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 1500 кв.м. /хиляда и петстотин кв.м./, част от имот с пл.№212 /двеста и дванадесети/, за която е отреден УПИ IX – 212 /девети за имот с пл.№ двеста и дванадесети/, в кв.63 /шестдесет и трети/ по подробния устройствен план на селото, при граници и съседи: УПИ X – 211, УПИ VIII – 212, улица и улица, ведно с изградената в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 50 кв.м. /петдесет кв.м./, като към датата на описа сградата е съборена.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 
 1. Възбрана, вписана в СВ гр. Генерал Тошево под № 176, том 1, дв.вх.рег. № 2896/16.11.2021г. по настоящото изпълнително дело.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 19 април 2023 г. в 08:38 часа
Парцел с къща
3 100.00 кв.м
8 208.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Изворово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 01.05.2023 до 01.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.06.2023 10:00
Публикувано на 26 април 2023 г. в 08:38 часа
Парцел с къща
246.66 кв.м
2 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стожер
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 08.05.2023 до 08.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.06.2023 09:00
Публикувано на 26 април 2023 г. в 09:43 часа
Парцел с къща
1 260.00 кв.м
2 184.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Житен
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 08.05.2023 до 08.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.06.2023 10:00
Публикувано на 26 април 2023 г. в 10:33 часа
Парцел с къща
2 545.00 кв.м
7 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Александър Стамболийски
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 08.05.2023 до 08.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.06.2023 10:00